Noordwijkse politiek praat over bouwplan HvO
Laatste update: 9 november 2012 om 13:14

NOORDWIJK - In een extra vergadering op dinsdag 13 november zal de Noordwijkse raadscommissie Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën haar licht laten schijnen over de bouwplannen van de Hotels van Oranje.

Het plan behelst onder andere de uitbreiding van Hotel Oranje met één bouwlaag aan de zeezijde, twee bouwlagen aan de landzijde en de toevoeging van een toren van 8 bouwlagen met een hoogte van 35 meter aan de zeezijde. De college van B&W staat positief tegenover dit deel van het plan.

 

Anders is dat met het plan voor ‘Residence Oranje’, dat tussen Hotel Oranje en de vuurtoren moet verrijzen. Het gaat hier om 10.525 m2 publieke voorzieningen op de begane grond met daar bovenop twee gebouwen van elk veertien verdiepingen met honderd appartementen. Tevens bevat het plan een voorinvestering in een extra parkeerlaag en expositieruimte. Deze ruimte kan in de toekomst beschikbaar komen om er het Noordwijk International Congres Centre (NICC) in te vestigen. Hotels van Oranje hebben aangegeven de benodigde extra investering op dit moment economisch onrendabel te vinden, maar de ambitie te hebben het NICC op langere termijn te realiseren. Het gemeentebestuur heeft echter geen rechtsmiddelen om een latere realisatie van het NICC af te dwingen. Het college legt aan de raad zonder voorkeur de vraag voor of er bereidheid bestaat om voor de Koningin Wilhelmina Boulevard de ruimtelijke kaders aan te passen. 

 

Met het voorleggen van het plan aan de Noordwijkse politiek, hopen de initiatiefnemers een indruk te krijgen of de uiteindelijke realisatie van de plannen haalbaar is. De gemeente benadrukt, dat als de Hotels van Oranje besluiten tot uitvoering van de plannen over te gaan, er nog een hele ruimtelijke procedure zal volgen, die open staat voor inspraak en zienswijzen. Bij een recent gehouden informatieavond bleek al dat omwonenden de plannen veel te massaal vinden. 

 

De raadscommissie Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën vangt dinsdag om 20.00 uur aan in het gemeentehuis van Noordwijk. De vergadering is openbaar.