Wijkvereniging kondigt verzet aan tegen plannen HvO
Laatste update: 12 november 2012 om 11:39

NOORDWIJK - Wijkvereniging ‘Het Oude Zeedorp’ kondigt aan alles in het werk te stellen om de nieuwbouwplannen van de Hotels van Oranje geen doorgang te laten vinden.

De grootste steen des aanstoots is de voorgenomen bouw van twee appartementencomplexen in 14 bouwlagen van elk 52 meter hoog. "Daardoor verdwijnt de vuurtoren van 26 meter hoog geheel uit het zicht en worden de wijkbewoners compleet afgesloten van de zee", laat voorzitter Carry Cramer weten.

 

In een open brief aan de gemeenteraad, die op 28 november moet beslissen over het principeverzoek van de hotelketen, stelt de wijkvereniging dat de plannen zowel in strijd zijn met de Integrale ruimtelijke visie Noordwijk Zeewaardig als met het Beeldkwaliteitsplan, dat nog recent is aangepast. "De twee woontorens sluiten niet aan op de bestaande omgeving, drukken de vuurtoren weg en belemmeren uitzicht en doorzicht richting zee vanuit Het oude zeedorp", aldus de wijkvereniging.

 

De wijkvereniging vreest bovendien dat het toestaan van dit plan een domino effect heeft op plannen voor het opvullen van andere open plekken langs de boulevard en stelt tegenover het voornemen om het Schuitegat voor de ingang van Hotel Oranje recht te trekken in het verleden deze weg juist is omgebogen om niet als tochtgat te gaan functioneren. Uit een enquete onder de leden is gebleken dat ook de twee extra bouwlagen op het huidige hotel negatief worden beoordeeld.

 

De wijkvereniging kondigt aan gebruik te gaan maken van het spreekrecht om haar bezwaren kenbaar te maken zowel in de raadscommissie van 13 november als in de gemeenteraad. Daarnaast heeft voorzitter Carry Cramer de raadsfracties uitgenodigd om op 20 november tijdens de algemene ledenvergadering van Het Oude Zeedorp in Het Trefpunt hun standpunt over de bouwplannen aan de leden kenbaar te maken.