Bouwplan HvO brengt coalitie aan het wankelen
Laatste update: 14 november 2012 om 12:01

NOORDWIJK - De Noordwijkse politiek is dermate verdeeld over de bouwplannen van de Hotels van Oranje aan de boulevard, dat een bestuurscrisis dreigt. 

Hoe het oordeel over het principeverzoek van de Hotels van Oranje zal uitvallen, was dinsdagavond na de extra vergadering van de raadscommissie Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën nog niet duidelijk. Wel duidelijk was dat het plan erg gevoelig ligt en de meningen zwaar verdeeld zijn. Volgens de lokale omroep Nens zouden de wethouder Van Ast en Van Duin van Puur Noordwijk opstappen als de gemeenteraad instemt met de plannen. De grootste partij in de Noordwijkse raad vindt het plan te massaal en vreest voor 'Scheveningse toestanden'.

 

Die menig lijken ook veel omwonenden toegedaan. Eerder al liet wijkvereniging Het Oude Zeedorp weten alles in het werk te zullen stellen om de plannen tegen te houden. Bij de commissievergadering dinsdagavond waren er maar liefst vijftien insprekers, waarvan het merendeel haar afkeur liet blijken.

 

Het plan behelst onder andere de uitbreiding van Hotel Oranje met één bouwlaag aan de zeezijde, twee bouwlagen aan de landzijde en de toevoeging van een toren van 8 bouwlagen met een hoogte van 35 meter aan de zeezijde. De meeste discussie is er echter rond het plan voor ‘Residence Oranje’, dat tussen Hotel Oranje en de vuurtoren moet verrijzen. Het gaat hier om 10.525 m2 publieke voorzieningen op de begane grond met daar bovenop twee gebouwen van elk veertien verdiepingen met honderd appartementen. Tevens bevat het plan een voorinvestering in een extra parkeerlaag en expositieruimte. Deze ruimte kan in de toekomst beschikbaar komen om er het Noordwijk International Congres Centre (NICC) in te vestigen. Hotels van Oranje hebben aangegeven de benodigde extra investering op dit moment economisch onrendabel te vinden, maar de ambitie te hebben het NICC op langere termijn te realiseren. Het gemeentebestuur heeft echter geen rechtsmiddelen om een latere realisatie van het NICC af te dwingen.

 

Bovendien passen de bouwplannen van de Hotels van Oranje niet binnen het geldende bestemmings- en beeldkwaliteitsplan. Door de initiatiefnemers wordt de gemeenteraad gevraagd naar haar bereidheid die ruimtelijke kaders aan te passen, zodat de procedure kan worden voortgezet. Die duidelijkheid moet er nu komen in de raadsvergadering op woensdag 28 november.