Weg vrij voor appartementencomplex Bloemenzee
Laatste update: 16 november 2012 om 16:06

NOORDWIJK - Niet alleen voor het nieuwe zwembad BinnenZee, waarvoor vorige maand de eerste paal al werd geslagen, maar ook voor de bouw van het naastgelegen appartementencomplex Bloemenzee is de weg vrij.

Onlangs hebben de laatste belanghebbenden, die nog beroepsprocedures hadden lopen tegen het vrijstellingsbesluit en de verleende bouwvergunningen voor het plan Bloemenzee en het zwembad, hun procedures ingetrokken. Voor de intrekking van de beroepen was mede van belang dat de rechtbank Den Haag op 8 oktober jl. een tegen de bouw van het zwembad gericht schorsingsverzoek heeft afgewezen. Verder was daarvoor van belang dat de gemeente Noordwijk en de belanghebbenden afspraken hebben kunnen maken over een plan ter verbetering van de leefomgeving ter plaatse.

 

De gemeente Noordwijk geeft aan verheugd te zijn dat een lange periode van onzekerheid en procedures kan worden afgesloten en dat er nu een definitief groen licht is voor de bouw van het zwembad ter plaatse. Over het appartementencomplex Bloemenzee laat de gemeente zich in die zin niet uit. Ontwikkelaar Proper Stok geeft aan kennis te hebben genomen van het feit dat de weg voor de bouw van haar project Bloemenzee vrij is en beraadt zich momenteel op een tijdsplanning voor verkoop en realisatie.

 

Het plan Bloemenzee behelst 200 appartementen in Jugenstil op de plaats van het huidige Bollenbad aan de Nieuwe Zeeweg. Meer informatie: www.bloemenzee-noordwijk.nl.