Hotels van Oranje trekken principeverzoek in
Laatste update: 20 november 2012 om 17:10

NOORDWIJK - De Hotels van Oranje hebben hun principeverzoek aan de Noordwijkse gemeenteraad om verder te kunnen met hun bouwplannen aan de boulevard ingetrokken.

Dat maakte burgemeester Jan Pieter Lokker dinsdagmiddag bekend toen het Platform Ons Noordwijk zo'n 1000 handtekeningen kwam aanbieden met het verzoek tot een raadgevend referendum over de plannen (foto). Dat was ruim voldoende om een dergelijk referendum mogelijk te maken.

 

Eerder deze maand bleek de Noordwijkse politiek ernstig verdeeld over de plannen, die onder andere twee woontorens van zo'n 55 meter hoog omvatten. De plannen overschrijden ruim het geldende bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, reden voor de Hotels van Oranje om de gemeenteraad te vragen in hoeverre zij bereid zou zijn de ruimtelijke kaders aan te passen. Het was onduidelijk naar welke kant het oordeel zou uitvallen.

 

Een groep verontruste bewoners, die vreesden dat de bouw een grote impact zou hebben op hun leefomgeving, haastte zich afgelopen weekend met het inzamelen van handtekeningen in een poging het principeverzoek van de agenda van de raadvergadering van 28 november te krijgen. Dat is nu gelukt, zij het op een andere manier dan het referendumverzoek had beoogd.

 

De indieners toonden zich blij met het feit dat het plan nu van of op de lange baan is. Wel gaan zij onderzoeken of een referendum mogelijk is als het onderwerp terugkeert op de politieke agenda.

 

De Hotels van Oranje hadden de gemeente eerder op de dag schriftelijk laten weten haar principeverzoek in te trekken. De burgemeester was er vlak voor de overhandiging van de handtekeningen van op de hoogte gesteld. Wat de reden is voor de Hotels van Oranje om haar principeverzoek in te trekken is niet bekend. Of het bouwplan van de baan is of de Hotels van Oranje haar plannen gaat aanpassen is vooralsnog onduidelijk.