Gespreksleider Lenny Vulperhorst ondervraagt raadslid Diane Zandvoort van WNW/Liberaal Noordwijk over haar standpunt met betrekking tot de bouwplannen van de Hotels van Oranje (Foto: Ron van der Linden).

Opluchting bij Het Oude Zeedorp
Laatste update: 21 november 2012 om 12:36

NOORDWIJK - Niet de verwachte 'oorlogsstemming', maar opluchting kenmerkte de ledenvergadering van wijkvereniging Het Oude Zeedorp, die dinsdagavond plaatsvond in dienstencentrum 't Trefpunt. 

Dat had alles te maken met de mededeling eerder die dag, dat de Hotels van Oranje hun principeverzoek met betrekking tot hun bouwplannen aan de boulevard hadden ingetrokken. Dat het bouwplan (voorlopig?) van de politieke agenda is, werd bekend vlak voordat het spontaan opgerichte 'Platform Ons Noordwijk' dinsdagmiddag op het gemeentehuis 968 handtekeningen kwam aanbieden met het verzoek een raadgevend referendum over het onderwerp te houden. "We hebben het verzoek toch ingediend", liet Carry Cramer, voorzitter van de wijkvereniging en tevens mede-intiatiefneemster tot het referendumverzoek, dinsdagavond weten. "Je weet maar nooit. "

 

Het Oude Zeedorp is fel tegenstander van de bouwplannen. Met name de bouwhoogte van 55 meter is een doorn in het oog. Door de terugtrekking van het principeverzoek, waarmee de Hotels van Oranje de gemeentraad vroeg naar haar bereidheid om de ruimtelijke kaders flink op te rekken, was de angel uit de vergadering. "Eigenlijk kunnen we nu naar huis", gaf Cramer aan, "maar we hebben de Noordwijkse politiek niet voor niets uitgenodigd om hun mening over de plannen te geven.”

 

De aanwezige politici herhaalden hun standpunten, die eerder tijdens een commissievergadering op 13 november al zeer verdeeld bleken. VVD/Jes was toen voor, CDA en een deel van de Progressieve Combinatie opteerden voor een compromis en WNW/Liberaal Noordwijk pleitte in de commissievergadering tegen, maar bleek daarna toch weer voor. De Lijst Salman en Puur Noordwijk toonden zich tegenstanders van de bouwplannen. De laatste beloofde zelf haar twee wethouders Van Duin en Van Ast uit het college terug te trekken als de gemeenteraad zou instemmen met de verruiming van het bestemmingsplan.

 

De politici erkenden dinsdagavond de omvang van het verzet verkeerd te hebben ingeschat. Ook vonden zij dat de aanpak van het principeverzoek de schoonheidsprijs niet verdiende.  “Wat zijn de kaders, wat kan wel en wat kan niet? Eerst had hier helderheid over moeten zijn, alvorens met bouwplannen te komen”, gaf Dick Gütlich van de Progressieve Combinatie aan. “Er had verder eerst met de bewoners gesproken moeten worden”. Diane Zandvoort van WNW/Liberaal Noordwijk was dit met hem eens: ”We hadden dit beter moeten aanpakken, maar vernieuwing moet wel mogelijk zijn. Dat is goed voor de economie”.

 

Ook Roberto Ter Hark van VVD/Jes zei dat het geschort had aan duidelijkheid vooraf. “Er is door het intrekken van het verzoek nu geen plan meer, maar in de commissie was al gebleken, dat er geen draagvlak was voor de bouwhoogten. Wel degelijk is investeren in bouwplannen nodig, maar eerst helderheid over wat kan en mag en de mening van de burgers.”

 

Dennis Salman van de Lijst Salman toonde zich bijzonder verheugd: “Blij dat het niet doorgaat. Het college heeft te veel toegezegd. De politiek moet dankbaar zijn dat het publiek zich zo heeft opgesteld”, wilde hij maar zeggen dat de Noordwijkers hun bestuur van een dilemma hebben verlost. Arjan van den Akker van Puur Noordwijk gaf nogmaals aan dat het bouwplan in de ogen van zijn partij veel te groot was. “Uitbreiding moet mogelijk zijn, maar in het vervolg moet gewoon beter geluisterd worden.”

 

Lees meer over dit onderwerp in de Weekendkrant van 23 november.