Leden PC vinden Puur Noordwijk 'hypocriet'
Laatste update: 26 november 2012 om 15:03

NOORDWIJK - De leden van de Progressieve Combinatie PvdA, GroenLinks en D66 vinden het 'hypocriet' dat Puur Noordwijk zich in de discussie rond de bouwplannen van de Hotels van Oranje hebben opgeworpen als de redders van de verontruste Noordwijkers.

Dat bleek tijdens de ledenvergadering vorige week woensdag, waarin de leden zich uitspraken voor het handhaven van de ruimtelijke kaders voor de boulevard. De leden vinden dat de inmiddels ingetrokken plannen absoluut niet passen binnen de door de raad vastgestelde kaders in de integrale ruimtelijke visie Noordwijk Zeewaardig, het vigerende bestemmingsplan, het Beeldkwaliteitplan en bij de door het college in februari 2010 gemaakte afspraken met de eigenaren. Opmerkelijk feit is wel dat PC-commissielid Dick Gütlich in de vergadering van 13 november bereid leek in te stemmen met een compomis dat de ruimetlijke kaders ook ver ontsteeg. Binnen de combinatie bleken de meningen echter verdeeld.

 

Desondanks legden de PC-leden de zwarte piet bij Puur Noordwijk. "Door lange tijd mee te bewegen met de planvorming van de Hotels van Oranje middels workshops en gesprekken, heeft het college in casu de betrokken wethouders Van Ast (Puur Noordwijk) en De Lange (VVD/Jes), bij de initiatiefnemers de indruk gewekt dat er wel degelijk mogelijkheden zouden zijn om fors af te wijken van de gestelde ruimtelijke kaders. Uiteindelijk bleek het college niet bij machte om over deze  ambitieuze plannen tot een concreet voorstel aan de gemeenteraad te komen. Dat is de oorzaak van de moeizame oordeelsvorming in de raadscommissie van deze maand", aldus de PC.

 

"Hypocriet" vinden de leden, dat Puur Noordwijk zich nu plotseling als de redder van de verontruste Noordwijkers opstelt "terwijl ook zij, door het gebrek aan sturing van dit college op de door de raad vastgestelde kaders, hebben bijgedragen aan de maatschappelijke onrust." De Progressieve Combinatie geeft aan graag op korte termijn te vernemen hoe "dit sterk verdeelde college" denkt om te gaan met toekomstige vragen van initiatiefnemers/projectontwikkelaars op dit gebied.