Ons Noordwijk: "Vertrouwenscrisis tussen politiek en inwoners"
Laatste update: 27 november 2012 om 15:17

NOORDWIJK - In een brief aan college en gemeenteraad vraagt het Platform Ons Noordwijk wat de Noordwijkse politiek denkt te gaan doen aan de "vertrouwenscrisis" die is ontstaan naar aanleiding van de bouwplannen van de Hotels van Oranje.

Het platform zamelde in twee dagen tijd zo'n 1000 handtekeningen in voor een raadgevend referendum over de bouwplannen. Omdat de Hotels van Oranje de bouwplannen ter elfder ure introkken, besloot het presidium echter het onderwerp van de agenda van de raadsvergadering van woensdag 28 november te halen en daarmee kwam de grond voor het referendum te vervallen. Daar zegt het platform zich na enige dagen bedenktijd bij neer te leggen.

 

"Waar we ons niet bij neer willen leggen is de mogelijkheid dat u, volksvertegenwoordigers van Noordwijk, nu zou overgaan tot de orde van de dag, alsof er niets gebeurd is", zo schrijft het platform in haar brief. "Er is sprake van een vertrouwenscrisis bij een flink deel van de Noordwijkse bevolking. Veel mensen ervaren dat belangen niet evenwichtig worden gewogen, dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. Dat de meesten zich wel, maar sommigen zich niet aan kaders hoeven te houden. Dat er in een commissievergadering een compromis wordt gepresenteerd alsof het een flinke beperking van de bouwplannen zou zijn, maar dat bij nadere bestudering zo ruim bleek dat bijna het hele bouwplan van Hotels van Oranje erin paste. Dat is slecht voor het vertrouwen in de politiek en wij vragen u beleefd om daar in de eerstkomende vergadering hardop met elkaar over na te denken. Wat kunt u doen, om het vertrouwen van de Noordwijkse burger terug te winnen?"

 

Het platform geeft in haar brief zelf het antwoord: "Zorgt u ervoor dat iedereen volkomen eerlijk moet zijn in de weergave van vragen en feiten. Zorgt u voor een gelijk speelveld, en erkent u dat - totdat anders blijkt - de
bevolking van Noordwijk niet in is voor projecten die tot een ingrijpende verstedelijking van onze badplaats leiden. En wat de koningin Wilhelmina boulevard betreft: als de bouwrechten zijn gevalideerd en de bouwkaders zijn verbeeld, graag een uitspraak over wat nu het leidende kader wordt en daarmee niet wachten totdat er een afwijkend verzoek komt."

 

Tot slot vraagt het platform burgemeester Lokker alsnog te bevestigen dat er vorige week op rechtsgeldige wijze een inleidend referendumverzoek is ingediend. "Dan weten we voor een eventuele volgende keer waar we aan toe zijn."