College doorstaat kritiek met gemak
Laatste update: 29 november 2012 om 16:52

NOORDWIJK - Het Noordwijkse college van B&W heeft de kritiek op haar functioneren rond de bouwplannen van de Hotels van Oranje met gemak doorstaan.

Een motie van afkeuring, ingediend door de Lijst Salman, kreeg woensdagavond in de gemeenteraadsvergadering slechts de steun van twee raadsleden. Een minder vergaande motie van treurnis, ingebracht door de Progressieve Combinatie, haalde het ook niet. Alleen de vijf raadsleden in de oppositie stemden voor.

 

De indieners van de moties waren van mening dat er door het handelen van het college vertrouwen is gewekt naar de eigenaren van de Hotels van Oranje op basis waarvan zij hun plannen hebben ingediend. Die behelsden onder andere twee appartemententorens van 55 meter hoog aan de Noordwijkse boulevard. Ook de inwoners van de badplaats zouden op het verkeerde been zijn gezet vanwege een gebrekkige informatievoorziening. De bouwplannen leidden tot grote maatschappelijke onrust. Een inderhaast opgericht Platform Ons Noordwijk haalde in een paar dagen 1000 handtekeningen op voor een raadgevend referendum. De Hotels van Oranje besloten daarop het plan terug te trekken, waardoor de ernstig verdeelde Noordwijkse politiek zich er in de raadsvergadering niet meer over uit hoefde te laten.


Namens het college wees burgemeester Lokker de kritiek af. Hij had daartoe de feitelijke gang van zaken op papier gezet. Niemand had dat nog gelezen, wat uiteindelijk opnieuw tot een schorsing van de vergadering leidde. Daarna was men het er snel over eens, dat in een volgende commissievergadering een en ander nog maar eens goed tegen het licht moest worden gehouden. Ook moet dan worden besproken wat er nu precies wel en niet zou moeten kunnen aan de boulevard.

 

Meer over dit onderwerp in de Weekendkrant van 30 november.