Salman wil HvO-dossier op tafel
Laatste update: 23 januari 2013 om 11:53

NOORDWIJK - Gemeenteraadslid Dennis Salman van de Lijst Salman Noordwijk doet een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om het dossier rond de afgeketste bouwplannen van de Hotels van Oranje op tafel te krijgen.

In de raadsvergadering van december verzocht Salman het college van B&W al om op korte termijn inzage te krijgen in het volledige dossier met betrekking tot de bouwplannen van de Hotels van Oranje. Nu het dossier een maand later nog niet voor de raadsleden beschikbaar is, is het geduld van Salman op: "Navraag leverde op dat het dossier nog niet voltooid was en het college daarover zelfs nog moest besluiten."

 

Salman, die zegt te vermoeden dat het college mogelijk bepaalde stukken wil achterhouden, vindt dat raar:  “Ik mag er toch hopelijk wel vanuit gaan dat het collegebesluit en de stukken omtrent de bouwplannen van de Hotels van Oranje van november jl. gebaseerd zijn op een volledig en geordend dossier. Het is toch buitengewoon vreemd dat nu alsnog alles bij elkaar moet worden gezocht en er na ruim 4 weken nog steeds geen dossier ter inzage ligt, zoals toegezegd. Ik word hierdoor als raadslid in mijn controlerende taken belemmerd."

 

Formeel geeft de Wet openbaarheid bestuur het college vier weken de tijd antwoord te geven op het verzoek van Dennis Salman. Salman dringt er echter op aan, gezien de eerdere toezegging, uiterlijk per 1 februari aan de gemeenteraad openheid van zaken te geven.

 

Salman diende in de gemeenteraadsvergadering van november ook al een motie van afkeuring in over het optreden van het college rond de bouwplannen van de Hotels van Oranje. Salman kreeg destijds steun van slechts twee andere raadsleden. Hij was van mening dat er onterecht vertrouwen was gewekt naar de eigenaren van de Hotels van Oranje op basis waarvan zij hun plannen hadden ingediend. Die behelsden onder andere twee appartemententorens van 55 meter hoog aan de Noordwijkse boulevard.

 

Ook de inwoners van de badplaats zouden op het verkeerde been zijn gezet vanwege een gebrekkige informatievoorziening. De bouwplannen leidden tot grote maatschappelijke onrust. Een inderhaast opgericht Platform Ons Noordwijk haalde in een paar dagen 1000 handtekeningen op voor een raadgevend referendum. De Hotels van Oranje besloten daarop het plan terug te trekken, waardoor de grond voor een referendum wegviel en de ernstig verdeelde Noordwijkse politiek een bestuurscrisis zag afgewend.