Dennis Salman bij door (archieffoto).

Dennis Salman nog niet tevreden
Laatste update: 5 februari 2013 om 17:36

NOORDWIJK - Als luis in de pels van het Noordwijkse college blijft Dennis Salman proberen om de onderste steen boven te krijgen in het dossier rond de bouwplannen van de Hotels van Oranje.

Op aandringen van het raadslid van de Lijst Salman Noordwijk heeft het Noordwijkse college van B&W inmiddels het dossier met betrekking tot de bouwplannen van de Hotels van Oranje ter inzage gegeven aan de gemeenteraad. Salman, die hiervoor een beroep deed op de Wet Openbaarheid Bestuur, is echter nog niet tevreden. Hij vermoedt namelijk dat het dossier incompleet is.

 

Zo heeft Salman in de raadsvergadering van januari begrepen dat er juridische kosten zijn gemaakt, maar vindt hij dat niet terug in het dossier. Salman wil nu weten of deze juridische kosten gemaakt zijn om de rechtszekerheid van het college te optimaliseren of in het algemene belang van Noordwijk. Salman vraagt het college tenminste één week voor de raadsvergadering van februari de ontbrekende stukken aan het dossier toe te voegen: "zodat wij desgewenst ook nog advies kunnen inwinnen teneinde met een gedegen oordeel in dit dossier te komen."


De bouwplannen van de Hotels van Oranje, die onder andere twee appartemententorens van 55 meter hoog omvatten, stuitten afgelopen najaar op veel weerstand onder de bewoners van het kustdorp. Een bestuurcrisis werd afgewend doordat de hoteleigenaren hun plan terugtrokken. Salman wil de onderste steen boven hebben omdat hij van mening is dat het Noordwijkse college te hoge verwachtingen heeft geschapen in de richting van de hoteldirectie en de bewoners van de badplaats onvoldoende heeft geïnformeerd.