Noordwijk en HvO weer vrienden
Laatste update: 28 maart 2013 om 16:07

NOORDWIJK - In een gezamenlijk verklaring laten de gemeente Noordwijk en de Hotels van Oranje weten dat zij de strijdbijl hebben begraven.

Tussen het college van B&W en de hotels ontstond wrijving rond de bouwplannen van de hoteleigenaren. Die wilden aan de boulevard van Noordwijk onder andere twee appartemententorens van 14 verdiepingen hoog bouwen. Tegen die plannen ontstond onder de bevolking veel weerstand, waarna de hotels onder dreiging van een referendum hun plannen introkken. De hoteleigenaren verweten het Noordwijkse gemeentebestuur te hoge verwachtingen te hebben gewekt en lieten dat middels een brief in december weten.

 

De hotels laten weten de bewuste brief nu in te trekken: "In de afgelopen periode hebben wij met het College van Burgemeester en Wethouders constructieve gesprekken gevoerd waarbij partijen kennis hebben genomen van elkaars standpunten en zienswijzen, de door beide partijen opgestelde brieven en de door de Gemeenteraad vastgestelde motie van 27 februari 2013 (waarin een bouwhoogte van 10 verdiepingen is geaccordeerd - red.). Daarbij is gezamenlijk de conclusie getrokken  dat er tijdens de afgelopen jaren over en weer met oprechte intenties is getracht tot een passende bouwontwikkeling te komen."

 

De Hotels van Oranje zeggen met vertrouwen uit te zien naar een vervolg van de samenwerking. "Daarbij zal getracht worden te komen tot een zo breed mogelijk maatschappelijk gedragen planontwikkeling, waarbij de kaders steeds in hun onderlinge samenhang zullen worden bezien, zodat het realiseren van maximaal 10 verdiepingen geen doel op zich is", aldus de gemeente.