Noordwijk verbolgen over 'geste' Offshore Wind BV
Laatste update: 15 april 2013 om 13:57

NOORDWIJK - In Noordwijk is verbolgen gereageerd op de 'geste' die Q10 Offshore Wind BV wil doen als tegenprestatie voor de aanleg van een windmolenpark voor de kust van de badplaats.

Inmiddels staat vast dat het windturbinepark Eneco Luchterduinen er gaat komen. Op grond van de Crisis- en Herstelwet is er geen beroep meer mogelijk. In verband daarmee moet het convenant met initiatiefnemer Q10 Offshore Wind BV gezien worden als een 'geste' voor de betrokken kustgemeenten.

Onder anderen houdt dit convenant in, dat er een fonds wordt opgericht ten behoeve van duurzame initiatieven, waarin gedurende 20 jaar door Q10 Offshore Wind BV € 37.500 per jaar wordt gestort. Voorts worden door de initiatiefnemer een viertal elektrische terreinwagens voor de plaatselijke reddingsbrigade geleverd. Er komt een onderzoek naar de impact van het windpark op de kustbeleving. Collegeleden en gemeentelijke medewerkers dienen zich te onthouden van negatieve uitspraken over het project. De nog lopende zienswijzen moeten worden ingetrokken.


In een commissievergadering in Noordwijk werd donderdagavond verbolgen gereageerd. Puur Noordwijk stelde zelfs voor het convenant in de prullenbak te gooien. De fractie van VVD/Jes zei 'met tegenzin' haar fiat te geven. De overige fracties reageerden weinig anders. Vrijwel unaniem wilde men eerst het voorstel nog eens in de fractie bespreken.

 

Wethouder Bas Brekelmans zei te begrijpen dat men ernstige moeite heeft met het convenant. Hij wees er echter op, dat het afwijzen ervan zou betekenen, dat de gemeente juridisch niets behaald heeft en de positieve effecten van het convenant, die er voor Noordwijk in zitten, van de baan zijn. Inmiddels zijn Zandvoort en Bloemendaal al wel akkoord gegaan.


Het voorstel komt nu als bespreekpunt op de agenda van de komende raadsvergadering.