Uiterlijk begin oktober gaat 't Vierkant op de schop (Foto: Arie in 't Veld).

Plan Vierkant definitief
Laatste update: 10 mei 2013 om 9:20

LISSE – Het plan voor de herinrichting van het Vierkant in Lisse is naar aanleiding van de inspraak op diverse punten gewijzigd en nu definitief.

Het college van B en W heeft dat dinsdag besloten. Wat de gemeente betreft kan nu worden gestart met de realisatie van het bestek en de aanbesteding. De kosten van dit project bedragen 709.000 euro. In februari 2012 was de aftrap voor de herinrichting van ’t Vierkant. Tijdens een informatiebijeenkomst meldden verschillende belangstellenden zich aan voor de te vormen schetsgroep. Deze groep van bewoners van ‘t Vierkant, andere inwoners, ondernemers en bezoekers is drie keer bij elkaar gekomen om te praten over onderwerpen zoals verkeer, groen en terrassen.

 

Uiteindelijk hebben deze sessies geleid tot drie planvarianten. De meeste stemmen van de schetsgroep gingen naar de planvariant waarbij de weg met een slinger over het plein gaat, de ceder behouden wordt en de terrassen aan de gevel komen. Het college heeft deze voorkeur overgenomen en de variant vastgesteld.

 

Vanuit de inspraakreacties zijn enkele veranderingen in het plan aangebracht. Zo zal de bloemenkraam wel verhuizen naar een andere plek op het plein, voor Heereweg 243, maar  het wordt geen permanente kiosk zoals in het voorlopig ontwerp was opgenomen. Gehandhaafd blijft het feit dat er parkeerplaatsen worden ingeleverd. Het college heeft nu eenmaal de ambitie om het plein in te richten als het terrassen- en evenementenplein van Lisse. Dus zoveel mogelijk ruimte voor terrassen en het parkeren daaraan ondergeschikt maken.

 

Verder worden verzoeken om enkele bomen te rooien niet gehonoreerd, omdat de bomen nog gezond zijn en een wezenlijk onderdeel van de groenstructuur op het plein vormen. Naar verwachting kan na het terrassenseizoen, uiterlijk begin oktober, met de uitvoering worden gestart.