Kaartje uit de 'quickscan' van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met onder 3 de zoeklocatie voor de kust van Katwijk, Noordwijk en Zandvoort.

Rijk zet onderzoek naar nabije windmolenlocaties voort
Laatste update: 27 juni 2013 om 15:21

NOORDWIJK - Het Rijk heeft de betrokken kustgemeenten afgelopen week laten weten dat zij haar onderzoek naar locaties voor windmolenparken binnen de 12-mijlszone voortzet. Een van de zoeklocaties ligt voor de kust van Katwijk, Noordwijk en Zandvoort.

Op dit moment is het beleid om windmolens op zee buiten de 12-mijlsgrens te plaatsen, dat wil zeggen: 23 kilometer of verder uit de kust. Zo is Eneco bezig met de voorbereidingen voor het windmolenpark Luchterduinen voor de kust bij Noordwijk en Zandvoort. Daartegen was in de kustplaatsen veel bezwaren, maar die werden met de Crisis- en Herstelwet in de hand van tafel geveegd.


Het plaatsen van windmolens verder van de kust is echter een dure oplossing. Daarom heeft het kabinet de afgelopen maanden gezocht naar potentiële locaties binnen de 12-mijlszone. Dat is goedkoper, maar heeft volgens tegenstanders ook een prijs. "De nieuwe generatie windmolens is al gauw 130 tot 150 meter hoog", stelt de ANWB, die op haar site een poll is gestart om de meningen te peilen. "Zelfs als deze windmolens op 23 kilometer uit de kust worden geplaatst, steken ze nog altijd tussen de 100 en 130 meter boven de horizon uit. Daarmee zijn ze ook op grote afstand duidelijk zichtbaar. Plaatsing dichter bij de kust zal de impact vele malen groter maken."


Ook de huidige windmolenparken voor de kust van Egmond en IJmuiden, waar gebruik is gemaakt van een kleiner type windmolen, zijn vanaf het strand goed te zien. De ANWB zegt zich zorgen te maken over het voornemen van het kabinet om windmolens dichter voor de kust te plaatsen. "De zichtbaarheid van de molens zal hierdoor aanzienlijk toenemen. Dat beïnvloedt de kwaliteit van het uitzicht en de beleving van strand en zee door de kustbezoeker."


De toeristenbond vindt dat de stem van recreanten en toeristen moet meewegen in de besluitvorming. Leden kunnen nog de hele zomer hun mening geven op www.anwb.nl/beleefdekust.


Het Rijk gaat nu voor de uitwerking van de vijf zoekgebieden 'werksessies' organiseren, waarvoor vertegenwoordigers van kustoverheden en 'relevante stakeholders' zullen worden uitgenodigd. "Doel van die werksessies is om in beeld te brengen of en zo ja onder welke voorwaarden de bouw van windparken in de gebieden mogelijk is", zo laat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in een 'quickscan' weten. "Daarnaast zijn er nog diverse specialistische onderzoeken nodig, onder andere naar kosten en ecologie", voegt het ministerie daar aan toe. Met de werksessies, onderzoeken en andere bijeenkomsten zegt het ministerie "alle noodzakelijke feiten en meningen" te willen verzamelen. Noordwijk was eerder al gekant tegen het windmolenpark Luchterduinen, dat nog buiten de 12-mijlszone wordt aangelegd. Hoe zij staat tegenover een windmolenpark dichter bij de kust laat zich raden.