Noordwijk gaat Heijmans niet wijzer maken over BinnenZee
Laatste update: 30 januari 2014 om 17:20

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk gaat Heijmans niet vertellen welke afspraken zij heeft gemaakt met omwonenden van het project BloemenZee.

De vastgoedonderneming wil dat weten omdat zij vermoedt dat de gemeente Noordwijk oneigenlijke middelen heeft gebruikt om de omwonenden hun bezwaren tegen het bouwplan in te laten trekken. Die intrekking leidde er eind 2012 toe dat de bouwvergunning voor Bloemenzee onherroepelijk werd en dat verplichtte Heijmans weer om voor ongeveer 30 miljoen euro de grond in het project van de gemeente af te nemen. Volgens de vastgoedondernemer zijn de marktomstandigheden op dit moment echter dusdanig, dat het oorspronkelijke plan economisch niet haalbaar is. De gemeente wil de 30 miljoen voor de grond echter graag hebben omdat met dat geld de bouw en de exploitatie van het zwembad BinnenZee wordt bekostigd.

Heijmans Vastgoed BV verzocht de gemeenteraad om de geheimhouding rond de afspraken met de omwonenden op te heffen. De gemeenteraad wees dat verzoek woensdagavond andermaal af omdat zij Heijmans geen directe belanghebbende vindt in de afspraak tussen gemeente en omwonenden.

De hele gang van zaken wijst er volgens de Lijst Salman op dat Heijmans onder de deal met de gemeente Noordwijk uit probeert te komen. Raadslid Dennis Salman wilde dan ook van wethouder Leon van Ast weten of dat zo is. Tevens wilde hij weten welke financiële risico’s de gemeente loopt aangezien de bouw van het zwembad wordt voorgefinancierd in afwachting van afname van de grond door Heijmans. Een amendement dat opriep volledige openheid van zaken te geven in het dossier zwembadgebied werd echter niet gesteund. Waar het volgens de raadsleden woensdagavond alleen om ging, was de kwestie van het bezwaar van Heijmans om niet als belanghebbende te worden aangemerkt. Overigens was Salman het wel eens met het voorstel om Heijmans als niet belanghebbende aan te merken.
 
Wethouder Leon van Ast ging op de vragen van Salman om meer openheid niet in.