Impressie van het oorspronkelijke plan BloemenZee aan de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk. Links het zwembad BinnenZee, dat reeds in aanbouw is (archieffoto).

Noordwijk gaat Heijmans aan contract houden
Laatste update: 27 februari 2014 om 17:58

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk gaat bouwbedrijf Heijmans aan het contract houden dat zij heeft gesloten over de afname van grond in het plan BloemenZee ter waarde van 31,5 miljoen euro.

Na aanhoudende onrust, onder andere veroorzaakt door geheime vergaderingen en een brief van Heijmans aan de gemeenteraad, gaf wethouder Léon van Ast woensdagmiddag een toelichting op de gemaakte afspraken omtrent de ontwikkeling van het gebied aan de Nieuwe Zeeweg. Het ziet er naar uit dat Heijmans spijt heeft van de aankoop van de grond waarop zij voornemens was huizen te gaan bouwen en van het contract af wil. Heijmans beschikt over een bouwvergunning, heeft inmiddels bouwleges ter waarde van ruim 1 miljoen euro betaald, maar ziet in de huidige economische omstandigheden geen mogelijkheden het bouwplan te realiseren.


Het gemeentebestuur heeft het vaste voornemen Heijmans aan haar contractuele verplichtingen te houden. Dat houdt in dat Heijmans in 2017 de grond die zij gekocht heeft afneemt en de koopsom die zij verschuldigd is betaalt. Het ontwikkelingsrisico is volgens Van Ast volledig voor rekening van Heijmans. Volgens de wethouder is de overeenkomst juridisch goed dichtgetimmerd en hij zegt een eventuele juridische procedure met vertrouwen tegemoet te zien.

 

Onbegrijpelijk noemt van Ast het, dat Heijmans in haar brief aan de raad aangeeft dat de gemeente de rechtbank onjuist zou hebben voorgelicht. Het geschil betrof de bezwaren van enkele omwonenden, die uiteindelijk zijn ingetrokken. Volgens Heijmans heeft de gemeente oneigenlijke middelen gebruikt om de bezwaarmakers tegemoet te komen. Daarvan is volgens Van Ast niet alleen geen sprake, maar bovendien staat Heijmans volledig buiten die procedure. "Heijmans moet daar eigenlijk bijzonder tevreden over zijn, want dat betekende dat de bouwvergunning die zij aangevraagd had onherroepelijk werd."

 

Dat de bouw van het nieuwe zwembad uit de opbrengst van de grondverkoop zou moeten worden betaald, is volgens de wethouder een misvatting. Hij wijst erop dat de bouw volledig uit eigen middelen wordt gefinancierd. Dat betreft ook de onderhoudskosten voor 20 jaar en eventueel groot onderhoud in de toekomst. De exploitatie kost minder dan die van het oude versleten bollenbad. De inwoners behoeven volgens Van Ast dan ook totaal niet bevreesd te zijn, dat de bouw van het zwembad hen extra geld zou gaan kosten.