Hotels van Oranje; hoe nu verder?
Laatste update: 20 oktober 2014 om 12:04

NOORDWIJK - In 2010 werden de eerste signalen opgevangen dat Hotels van Oranje wilde uitbreiden. Sindsdien heeft het plan de gemoederen van de inwoners en de lokale politiek danig beziggehouden.

Daarbij hebben waarheden en onwaarheden zich in de ogen van alle betrokkenen voordurend afgewisseld. Het op 15 mei door de Hotels van Oranje ingediende concept bestemmingsplan over het meest recente ontwerp heeft ondanks de al verstreken wettelijke termijn nog geen reactie opgeleverd van de gemeente. De zaak lijkt daarmee in een impasse te verkeren. De vraag dringt zich op: hoe nu verder?


De eigenaren Mol en De Boer van Hotels van Oranje zagen (markt)mogelijkheden om hun onroerend goed aan de Koningin Wilhelmina boulevard te vergroten met de bouw van een congrescentrum en nieuwe appartementen. Dat voornemen is in 2010 kenbaar gemaakt aan de gemeente. Vanwege de stedenbouwkundige aspecten die aan het plan kleven, werd in samenspraak met het college besloten om hiervoor een bureau van buiten Noordwijk in de arm te nemen. Dat werd het gerenommeerde West 8 uit Rotterdam. De eigenaren van Hotels van Oranje wilden gelet op de ontwerpen van onder meer het Palace Hotel voor de architectuur ook de lokale partij Van Egmond Totaal Architectuur inschakelen. West 8 kwam gelet op de uitbreidingswensen van Hotels van Oranje met een ontwerp waarbij onder meer sprake was van twee, ook vanaf zee, beeldbepalende torens van 15 verdiepingen hoog. Die bleken vanwege hun 'massaliteit' de aanzet van heel veel commotie die sindsdien veel Noordwijkers parten speelde. Gelet op de oproer werd besloten dat ontwerp naar de vergetelheid te begeleiden en werd ook min of meer afscheid genomen van de diensten van West 8. Een hernieuwde start werd ingeluid.
De gemeenteraad boog zich over het aantal vierkante meters dat acceptabel zou zijn voor zowel de gemeente als de eigenaren van Hotels Van Oranje. Die werd vanuit de gemeente bepaald op maximaal 26.000 m2 plus 5.000 m2 voor een congrescentrum dat de eigenaren van Hotels van Oranje graag wilden realiseren. Die meters gingen een eigen leven leiden als de vastgestelde kaders die opnieuw tot hevige discussie leiden in de politieke arena, maar vooral ook bij de omwonenden. Een volume overigens waar zowel de raad (unaniem) als het college mee hebben ingestemd.


Daarop werden nieuwe plannen ontworpen. Die plannen gingen uit van 10 lagen in bepaalde delen van de nieuwe bebouwing. Deel van het totale project waren de plannen rond de Jan van Henegouwenweg. De daar aanwezige hotels voor migranten zouden, mede op aandrang van omwonenden, worden omgevormd tot wooneenheden. Vanuit de Hotels van Oranje en Van Egmond is er heel veel tijd en energie gestoken om niet alleen met alle betrokken rond te tafel te komen, maar vooral ook tot een vergelijk te komen. Daarbij is er het nodige water in de wijn  gedaan. Er ligt nu een ontwerp op tafel waarbij sprake is van drie blokken met een maximale hoogte van 8 (was 10) lagen op het hoogste punt en afvlakking naar lagere lagen. Onder de daktuin aan de zijde van Parallelboulevard wordt ondergronds op twee lagen een parkeergarage voorzien en wordt het laden en lossen afgehandeld. De wijkvereniging 'Het Oude Zeedorp' geeft aan enthousiast te zijn over de plannen aan de Jan van Henegouwenweg en akkoord te zijn met de uitbreidingsplannen van Hotels van Oranje. Bij dat laatste sluiten zich ook de bewoners van de Heemborgh aan.


Het is nu wachten wat de coalitie en de gemeente gaan doen. Die laatste heeft ondanks de verstreken termijn nog niet gereageerd op het door Hotels van Oranje ingediende concept bestemmingsplan. De sleutel lijkt in handen van PUUR Noordwijk, dat met 8 zetels de grootste partij is in de Noordwijkse gemeenteraad. PUUR heeft ondanks de - ook door haar - eerder gezette handtekeningen onder de 26.000 m2 en uitspraken dat afspraak afspraak is moeite om een definitieve positie te bepalen. Temeer omdat de partij zich in de campagne naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft gekeerd tegen (te) grootschalige bouwontwikkelingen aan de boulevard.