Het ziet er naar uit dat het aangezicht van de Hotels van Oranje nog geruime tijd in tact blijft. De huidige coalitie wil nader onderzoek naar de eerder gestelde kaders en nogmaals in gesprek met ondernemers en bevolking over bouwontwikkelingen aan de boulevard (Foto: Harm Dragt).

Coalitie laat zich niet dwingen in kwestie Hotels van Oranje
Laatste update: 5 november 2014 om 11:44

NOORDWIJK - Er was reikhalzend naar de discussie in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag uitgekeken.

Hoe staan de partijen tegenover de in mei ingediende plannen voor de uitbreiding van de Hotels van Oranje? Om de gemeentraad te manen nu eens knopen door te hakken was er de afgelopen weken zelfs een 'burgerinitiatief' genomen. Maar de raad en met name de coalitiepartijen lieten zich niet dwingen. Er zal nog heel wat afgepraat en onderzocht moeten worden voordat de Hotels van Oranje uitzicht krijgen op de door haar gewenste nieuwbouw, zo werd duidelijk. Te beginnen met het burgerinitiatief zelf. Dat dit voor de raadsleden een nieuw fenomeen is, bleek uit de spraakverwarring of een door de coalitie ingediend amendement nu wel of niet is toegestaan.

De initiatiefnemers van het burgerinitiatief kregen ruim het podium. Alexandra Dik benutte haar inspreektijd door met de nodige trots zo'n 2.500 handtekeningen van sympathiserende  Noordwijkse ingezetenen te overhandigen aan vervangend raadsvoorzitter Taetske Visser-Danser. Dat er daarop uit de raad werd gevraagd hoeveel bewoners geweigerd hadden om te tekenen was achteraf gezien een voorbode van het verdere verloop bij de behandeling van dit agendapunt. Tweede initiatiefnemer Hans Stol gaf in een gloedvol betoog aan waarom de actie was gestart. De reden, zo zei hij, is dat een hoop inwoners ontevreden zijn over het tempo van de besluitvorming in de raad. Ook het omgaan met eerder genomen besluiten zoals die over Hotels van Oranje is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten, zo liet hij de raad weten. Hij kondigde mede gelet op het succes van de 2.500 handtekeningen, die in slechts twee weken waren verzameld, nieuwe burgerinitiatieven aan.


Voortvarendheid
Het nu ingediende initiatief, zo zei Stol, heeft tot doel om de uitgewerkte bouwplannen van Hotels van Oranje zo snel mogelijk in procedure te brengen en met voortvarendheid een bestemmingsplan vast te stellen waarin de voorgestelde ontwikkeling past. Wanneer, zo liet hij aan het eind weten, in procedure brengen (het college heeft daartoe op 21 oktober besloten) iets anders wordt verstaan dan de beoogde voortvarendheid die in het burgerinitiatief is verwoord, dan zou dit door indieners worden opgevat als een afwijzing. Wethouder Hans Bakker kreeg van Stol ook nog een veeg uit de pan toen hij hem betichtte van ongewenste discontinuïteit bij de uitvoering van eerder genomen besluiten. Tot dat moment en gesterkt door lof vanuit de raad voor het genomen burgerinitiatief, moet Stol zich gevoeld hebben als de 'man in charge'. Maar dat veranderde toen de coalitiepartijen een amendement indienden, waarbij ze weliswaar uitspraken dat de uitgewerkte bouwplannen zo snel mogelijk in procedure genomen moesten worden, maar nog wel twee 'maren' aanvoerden.
Er kon wat hen betreft met dit besluit niet vooruitgelopen worden op een inhoudelijk oordeel over de bouwhoogte en de bouwmassa van de nieuwbouw. Verder wensten de vier coalitiepartijen dat de procedure mede benut zou worden voor een versnelde en brede discussie met alle inwoners en de ondernemers over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan de Koningin Wilhelminaboulevard.


'Onfatsoenlijk'
De oppositie reageerde als door een wesp gestoken. Volgens hen was het helemaal niet mogelijk om aan de inhoud van een burgerinitiatief te morrelen. Jan de Ridder (CDA) nam zelfs het woord 'onfatsoenlijk' in de mond. Roberto ter Hark (VVD) zei dat de plaatselijke verordening hierin helder is. Die laat volgens hem geen ruimte om een amendement in te dienen op een burgerinitiatief. Doe je dat toch, dan loop je het risico dat de initiatiefnemers zich zullen wenden tot de Raad van State, zo waarschuwde Ter Hark. De coalitiepartijen hadden duidelijk een andere mening. Over dit soort belangrijke onderwerpen moet de raad zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en mag dus amenderen, zo liet Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) weten. Arjan van den Akker (Puur Noordwijk) zei dat de toevoegingen in het amendement juist tot doel hadden om het burgerinitiatief beter te laten landen. Toen het op stemming aankwam was de uitslag gezien de verhoudingen in de raad bij voorbaat al duidelijk. Met veertien voor en zeven tegen werd het amendement aangenomen en vervolgens ook het raadsbesluit om het als zodanig uit te voeren. Stol liet weten laaiend te zijn over de manier waarop er met 'zijn' initiatief was omgegaan. Hij liet weten dat 2.500 inwoners zich bedrogen voelen. Dat hij de gang van zaken niet pikt was toen al duidelijk. In een nagekomen persbericht kondigt hij aan de zaak voor te gaan leggen aan de raad van State en de Nationale Ombudsman.