De Hotels van Oranje in kerstsfeer. Hoeveel kerstmissen er nog overheen zullen gaan voordat aan de nieuwbouw kan worden begonnen, is nog altijd ongewis (Foto: Harm Dragt).  

Nieuwbouw Hotels van Oranje blijft voer voor discussie
Laatste update: 23 december 2014 om 12:14

NOORDWIJK - Een motie door de oppositiepartijen ingediend in de raadsvergadering van vorige week donderdag om de impasse rond het burgerinitiatief met betrekking tot Hotels van Oranje te doorbreken haalde het niet.

De beslissing van Martijn Poth van coalitiepartij Lijst Salman om voor de motie te stemmen bleek onvoldoende om een meerderheid te creëren. De oppositiepartijen CDA, Noordwijk Zelfstandig en VVD hadden voor de onderbouwing van de motie hun huiswerk gedaan. Zij hadden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatie ingewonnen of er op een burgerinitiatief een amendement kan worden ingediend. De VNG liet het volgende weten: 'Het is voor de politiek niet mogelijk een voorstel zonder toestemming van de initiatiefnemers aan te passen of (onherkenbaar) te veranderen'. En: 'Essentieel voor het burgerinitiatief is dat de initiatiefnemers geestelijk eigenaar blijven'. En: 'De rol van de overheid is slechts faciliterend'.


Zoal bekend had de coalitie, tot groot ongenoegen van zowel de initiatienemers als de oppositie, eerder een amendement op het burgerinitiatief ingediend. Men stond weliswaar achter de eis van het initiatief om de uitgewerkte bouwplannen van de Hotels van Oranje zo snel mogelijk in uitvoering te nemen, maar wenste niet vooruit te lopen op een inhoudelijk oordeel over de bouwhoogte en bouwmassa van de nieuwbouw. De coalitiepartijen lieten met het amendement ook weten dat de procedure benut zou moeten worden voor een brede discussie met alle inwoners en de ondernemers over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de Koningin Wilhelminaboulevard. Kortom de hakken gingen in het zand, terwijl het burgerinitiatief juist was bedoeld om de zaak vlot te trekken. Dat bracht de oppositie ertoe om in de motie te stellen dat 'het niet zo kan zijn dat een brede maatschappelijke discussie over de boulevard voor vertraging zorgt van langlopende projecten waar al veel over is gediscussieerd en afspraken over zijn gemaakt'. Leon van Ast (Puur) liet weten dat het amendement nodig was om de procedure op gang te brengen en gaande te houden. Het in het burgerinitiatief opgenomen onderdeel van het bestemmingsplan was volgens Van Ast onrechtmatig. Roberto ter Hark (VVD) liet weten onverkort aan de motie te willen vasthouden.


Hans Bakker zei namens het college dat er geen sprake is van vertraging. Er worden gesprekken gevoerd met de hotels om de nog ontbrekende onderdelen van de aanvraag toe te voegen, zo liet de wethouder weten. Volgens hem moet de aanvraag compleet zijn om de procedure te kunnen starten. Hij liet ook weten dat de procedure losgekoppeld is van de algemene visie op de boulevard. Dat kan zo zijn, maar een denkbaar scenario is ook dat voortvarend gewerkt wordt aan de totstandkoming van de visie en dat die als toetskader gaat dienen voor de ingediende bouwplannen van de Hotels van Oranje. In een schaakspel moet je immers altijd meer zetten vooruit kunnen denken.