Om het belang van de zaak te beklemtonen togen alle vier de Noordwijkse wethouders afgelopen woensdag naar de hoorzitting in het Provinciehuis. V.l.n.r. Leendert de Lange, Leon van Ast, Martijn Vroom en Gerben van Duin (Foto: Nico Kuyt).

Aanleg landschapspark in gevaar
Laatste update: 19 januari 2012 om 13:06

NOORDWIJK - De aanleg van een landschapspark in het open gebied tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee komt in gevaar als de Provincie Zuid-Holland vasthoudt aan de afspraak dat hiervoor voor 2,2 miljoen euro aan bollengrond moet worden gecompenseerd.Om de hoge extra kosten te voorkomen, riep wethouder Leon van Ast de provinciale statencommissie Ruimte woensdagmiddag klemmend op om een deel van de gronden in het Noordwijkse Middengebied (het open gebied tussen Binnen en Zee) niet te beschouwen als bollengrond en dit zo op te nemen in de Provinciale Structuurvisie. Om het pleidooi kracht bij te zetten waren alle vier de Noordwijkse wethouders naar de hoorzitting in Den Haag getogen.

 

Dat er bollengrond moet worden gecompenseerd, is een afspraak uit 2006 binnen het Pact van Teylingen. Deze voorloper van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) had het doel het bollengebied te behouden en de openheid te verbeteren. Het Middengebied is inmiddels echter verrommeld en onbruikbaar voor de bollenteelt, zo maakte de wethouder duidelijk. Noordwijk is daarom van mening dat de compensatieregel die in 2009 tijdens de oprichting van de GOM door de zes bollengemeenten vastgelegd is in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) niet meer van toepassing is.

 

Volgens Van Ast staan de overige vijf Greenportgemeenten positief tegenover het Noordwijkse pleidooi. Henk van Dieren (CU/SGP) betwijfelde dat, want juist die morgen had Debbie Haak, projectleider Ruimtelijke Ordening van de gemeente Noordwijkerhout, in de hoorzitting verklaard dat haar gemeente vindt dat er toch volgens de ISG-afspraken uit 2009 gecompenseerd moet worden.

 

In februari buigt de commissie zich inhoudelijk over het verzoek van Noordwijk, daarna neemt Provinciale Staten een besluit.

 

Meer over dit onderwerp in de Weekendkrant van 20 januari.