De Noordwijkse wethouder Leon van Ast (archieffoto).

"Noordwijkerhout bestuurlijk onbeschoft"
Laatste update: 26 januari 2012 om 14:53

NOORDWIJK - De verhoudingen tussen de buurgemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout lijken danig bekoeld. De Noordwijkse wethouder Leon van Ast noemt Noordwijkerhout zelfs "bestuurlijk onbeschoft".

Vorige week zei de gemeenteraad van Noordwijkerhout unaniem 'nee' tegen de vraag van Noordwijk om mee te doen aan een onderzoek naar de voor- en nadelen van één bollenstreekgemeente. Dat was nog tot daaraan toe. Dat Noordwijkerhout vasthoudt aan de afspraak tussen de bollengemeenten, dat Noordwijk voor 2,2 miljoen aan bollengrond moet compenseren voor de aanleg van een landschapspark, is de Noordwijkse bestuurders pas echt in het verkeerde keelgat geschoten.

 

Dat standpunt van Noordwijkerhout kwam aan het licht bij een hoorzitting van de Provinciale Statencommissie Ruimte. Het bijna voltallige college van Noordwijk bepleitte daar dat de badplaats zich niet hoeft te houden aan de afspraak om voor 2,2 miljoen aan bollengrond te compenseren voor de aanleg van een landschapspark tussen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. Door wethouder Van Ast werd aangevoerd dat de vier andere bollengemeenten (waaronder Noordwijkerhout) positief staan tegenover het kwijtschelden van die verplichting tot compensatie.

 

Ter zitting bleek echter dat Noordwijkerhout de Provincie enige uren daarvoor duidelijk had gemaakt dat zij wil vasthouden aan de Noordwijkse verplichting. "Ik was verbijsterd en volledig uit het lood geslagen", reageert Van Ast. "Zo ga je toch niet met elkaar om?! Ik vind het bestuurlijk onbeschoft, dat Noordwijkerhout dat niet van tevoren aan ons heeft verteld."

 

Navraag bij Noordwijkerhout leert, dat er bij die gemeente nooit sprake is geweest van een 'positieve grondhouding' ten opzichte van de wens van Noordwijk. Verwezen wordt naar een brief van december, waarin die grondhouding 'in principe' wel is aangegeven, maar onder voorbehoud.

 

Of Van Asts reactie hierin een rol heeft gespeeld is niet bekend, maar woensdag kwam Noordwijkerhout met een verklaring om het unanieme 'nee' tegen een onderzoek naar een bollenstreekse fusie te nuanceren. Zij wijst erop dat een minderheid in de Noordwijkerhoutse raad weldegelijk oren had naar een dergelijk onderzoek, maar dat het Noordwijkse voorstel te weinig ruimte liet om daaraan nog voorwaarden te stellen. Ook benadrukt Noordwijkerhout dat haar 'nee' tegen het onderzoek niet betekent dat zij de andere bollengemeenten de rug toekeert. Zij zegt de mogelijkheden tot samenwerking met de andere gemeenten te willen benutten, maar de regie in eigen handen te willen houden.

 

Meer over dit onderwerp in de Weekendkrant van 27 januari.