Het beoogde gebied met links de 5,14 hectare eerste klas bollengrond en rechts het landschapspark met daarin het nieuwe zwembad BinnenZee en het appartementencomplex BloemenZee (Illustratie: gemeente Noordwijk).

Noordwijk haalt bakzeil bij provincie
Laatste update: 2 februari 2012 om 17:05

NOORDWIJK - Het ziet er naar uit dat Noordwijk toch voor 2,2 miljoen aan bollengrond moet compenseren voor de aanleg van een landschapspark tussen Nieuwe Zeeweg en Dompad.

Dat bleek woensdagmiddag tijdens een vergadering van de Statencommissie Ruimte in Den Haag.

 

 
Noordwijk heeft in het gebied tussen Nieuwe Zeeweg en Dompad een landschapspark gepland, maar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is van plan om het betreffende gebied als bollengrond op te nemen in de provinciale structuurvisie. Dat zou betekenen dat Noordwijk de benodigde bollengrond voor het park à 2,2 miljoen moet compenseren. En dat brengt het project financieel in gevaar.

 

Het is een omissie van Noordwijk geweest om enkele jaren geleden in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) het gebied niet op te nemen als gronden waar de bestemming wijzigt. En dit breekt de gemeente nu op. Het plan is om voor 1,3 miljoen euro 5,14 hectare tussen Dompad en Nieuwe Zeeweg op te waarderen tot eerste klas bollengrond en voor 1,6 miljoen op de vijf hectare ernaast een groen landschapspark realiseren. Maar de provincie volgt in haar eigen structuurvisie de ISG en heeft het als bollengebied hierin opgenomen.

 

Twee weken geleden riepen de vier Noordwijkse wethouders de statenfracties in een hoorzitting nog met klem op om alsnog een wijziging door te voeren. Pikant was dat even daarvoor de gemeente Noordwijkerhout juist in dezelfde hoorzitting een oproep deed vóór de compensatie.

 

De inspanning van het Noordwijkse gemeentebestuur was tevergeefs, zo bleek woensdagmiddag. "Het is met medeweten van Noordwijk als eerste klas bollengrond opgenomen in de ISG", verklaarde gedeputeerde Govert Veldhuijzen over het plangebied. "Sorry, het is aangewezen door henzelf. Compenseren is nu eenmaal een centenkwestie." Voor de fracties was dit antwoord voldoende, waardoor er voor Noordwijk weinig hoop rest dat Provinciale Staten alsnog aan haar wens tegemoet zal komen.