Impressie van het nieuwe zwembad (archieffoto).

Raad akkoord met bouw zwembad door Vaessen
Laatste update: 2 februari 2012 om 17:49

NOORDWIJK - De gemeenteraad van Noordwijk heeft woensdagavond ingestemd met de definitieve gunning van de opdracht tot de bouw van het nieuwe zwembad BinnenZee.

Het zwembad zal gebouwd worden door Vaessen Algemeen Bouwbedrijf. De aanneemsom bedraagt 8 miljoen euro exclusief een stelpost van 500.000 euro voor onvoorziene kosten en de kosten van een buitenspeelplaats van 232.700 euro. Vaessen was de enige inschrijver. Het bedrijf blijft met haar offerte ruim binnen het voor de bouw geprognosticeerde bedrag van 9.25 miljoen euro.

 

De gemeenteraad had weinig moeite om het voorstel van het college aan te nemen. Het maatschappelijk belang van het hebben van een zwembad is groot en het is oude Bollenbad is volledig aan haar eind, zo was de algemene mening. De raad wil beslist geen zwembadloze periode. Dat betekent dat pas met de sloop van het oude Bollenbad kan worden begonnen, als het nieuwe BinnenZee ernaast is verrezen. Er werd nog wel gevraagd naar de risico's die de gemeente loopt bij de financiering, die deels afhankelijk is van de bouw van ongeveer 200 appartementen die ook aan de Nieuwe Zeeweg moeten verrijzen. De raadsleden wensten wel enige garantie op dit punt te krijgen.

 

Wethouder Leon van Ast toonde zich tevreden over de instemming met de gunning. "Ruim binnen de begroting", zo benadrukte ook hij nog eens. Wat betreft de risico's wees hij op de risicoparagraaf in het contract. Het risico is volgens hem voor de bouwer. Voordat met de bouw van het zwembad kan worden begonnen, moet overigens nog worden gewacht op de beslissing van de rechter inzake de bezwaren die tientallen omwonenden hebben ingediend. Die beslissing komt niet eerder dan komend najaar.

 

Bij de stemming over het voorstel stemde alleen Dennis Salman (VVD/Jes) tegen. In zijn stemverklaring wees hij op de risico's die de gemeente loopt mede omdat bouwbedrijf Heijmans, dat de woningen in het gebied gaat bouwen, juist deze week een jaarverlies van 20 miljoen naar buiten bracht.