De variant zonder sporthal heeft de voorkeur van VVSB en TV De Boekhorst, maar zeker niet van handbalvereniging Northa (Beeld: gemeente Noordwijkerhout).

VVSB en TV De Boekhorst zien liever geen sporthal op Boekhorst
Laatste update: 28 maart 2017 om 13:22

NOORDWIJKERHOUT - Maar liefst tien insprekers verwoordden afgelopen woensdagavond hun visie namens diverse sportverenigingen en overige belanghebbenden over de herinrichting van sportpark De Boekhorst.

Tijdens de drie uur durende hoorzitting die de commissie Ruimte en Wonen van de gemeente Noordwijkerhout had belegd in de aanloop naar de commissievergadering van 29 maart (waarop door de politieke partijen verder wordt gesproken over dit onderwerp) vielen veelal woorden als urgentie, verkeers- en parkeerproblematiek en ruimtegebrek.
 
Voor de tweede variant waarin een te realiseren sporthal op het sportpark De Boekhorst is opgenomen en waarvoor het Noordwijkerhoutse college haar voorkeur heeft uitgesproken, bleek nauwelijks steun te bestaan. Over de financiële bijdragen die de toekomstige bewoners van het sportpark in de toekomst moeten gaan leveren, werd echter nauwelijks gerept.


Van de huidige bewoners van het sportpark, VVSB, tennisvereniging De Boekhorst en handbalvereniging Northa, spraken de eerste twee zich unaniem  uit voor een variant zonder sporthal. "Voor behoud van sfeer zijn we zelfs bereid met iets minder banen genoegen te nemen", liet Ben Geerlings namens De Boekhorst weten. Ook VVSB wil water bij de wijn doen. "Een sporthal is voor ons geen optie. Onze leden hebben hiermee ingestemd en zien het liefst dat er nog liever vandaag dan morgen wordt begonnen met de nieuwbouw en herinrichting", aldus VVSB-preses Arjan Broekhof. "Het is nog net ziet zo dat als ik op de tribune plaatsneem ik ergens een spijker voel prikken, maar het is allemaal wel heel erg verouderd. We willen best een beetje inschikken, maar snelheid is nu geboden."


De Schelft
Lijnrecht daartegenover staat de visie van de derde bewoner. Handbalvereniging Northa kiest wel voor een sporthal op het park en ziet straks liefst zoveel mogelijk clubs gebruik maken van deze voorziening. "Daarvoor willen we best inleveren. Het ziet er nu naar uit dat we kiezen voor het algemeen belang, maar daarmee tegelijkertijd ons eigen belang ondergraven", aldus Northa-voorzitter Joke Brouwer. Ook atletiekvereniging NSL kiest voor een plekje op het sportpark indien daar een trainingsbaan wordt aangelegd die voldoet aan de eisen. "Dat kan rond één van de voetbalvelden. Geasfalteerd en zo'n drie tot vier meter breed", luidde het advies.


Voor badmintonclub BKN en basketbalvereniging The Jump is behoud van de Schelft of een nieuwe hal op De Boekhorst niet echt een item. De afmetingen van de te realiseren nieuwe sporthal roept echter vragen op. "Dan is de Schelft, mits enigszins aangepast, toch een betere optie", zo viel te beluisteren. Ook carnavalsvereniging de Kaninefaaten behoudt De Schelft het liefst. Gebrek aan ruimte en te verwachten veiligheidsproblemen op het sportpark spelen daarbij een grote rol.

Namens de carnavalsvereniging hield voorzitter Frits Warmerdam een pleidooi om te onderzoeken of De Schelft kan worden omgetoverd in een evenementenhal. "In samenwerking met de huidige clubs die daar nu gehuisvest zijn, kan er een stichting worden opgericht die het beheer en de exploitatie voor haar rekening neemt. Mits gerenoveerd kan de hal nog decennialang mee. Voor ons is De Schelft van groot belang. Noordwijkerhout zonder carnaval is als Noordwijk zonder strand", aldus Warmerdam.


Parkeerproblemen
Namens wijkvereniging De Boekhorst en een direct omwonende spraken hun vrees uit dat een nieuw sportpark inclusief sporthal tot nog grotere parkeerproblemen en nog meer onveiligheid gaan leiden. Hier werd gepleit voor inrichting van de Brink als parkeerterrein met parkeervakken. "Voor de bewoners kan er op drukke dagen een vergunningensysteem ten behoeve van het parkeren worden gerealiseerd. Zeker als in de toekomst de drukte alleen maar groter wordt", zo werd er geopperd. De Brink zou dan het eindpunt moeten worden voor bezoekers die het park met de auto bezoeken waardoor de wijk autoluw. Over de herinrichting van het park zelf rezen nauwelijks vragen uit deze hoek.


Twee omwonenden aan de noordzijde van het sportpark bepleitten een variant over te realiseren verbindingsweg richting het Bavoterrein. In dit geval wierp de aantakking op de Langevelderweg vragen op bij een direct betrokkene, terwijl een andere bewoner het nut van deze weg op het terrein van het sportpark en vooral de kosten die dit met zich mee gaat brengen, zeer kritisch benaderde. ''Dat kan in mijn ogen op een andere plek veel beter en valt ook nog eens goedkoper uit."

Wat met name tijdens deze hoorzitting opviel was dat de meeste sportclubs aangaven te willen participeren in een 'Verenigingsraad', die als overkoepelend orgaan de belangen van de diverse sportverenigingen in Noordwijkerhout in de toekomst wil gaan behartigen. De visie van betrokkenen inclusief de antwoorden op de vele vragen die door de commissieleden naar aanleiding van hun betoog op de sprekers werden afgevuurd, worden meegenomen in de commissievergadering van komende woensdag. Daarin is het de bedoeling om vanuit de raad een voorstel te formuleren dat op 20 april moet gaan leiden tot een definitief besluit.