Rector magnificus Carel Stolker: "De motor van de Leidse economie is te eenzijdig, Leiden moet niet al zijn eieren in één mandje leggen" (Foto: Hans Schuurman).

Leiden kennisstad is van álle Leidenaren
Laatste update: 31 maart 2017 om 13:11

LEIDEN - Leiden is internationale kennisstad sinds 1575, het jaar stichtingsjaar van de universiteit. Maar rust roest, zo'n positie is aan slijtage onderhevig als je niet vernieuwt.

Dinsdagavond werd in het stadhuis een symposium 'Leiden Internationale Kennisstad', gehouden. Deelnemers waren de universiteit Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden, BioSciencePark-bedrijven, Leiden Marketing en  Economie071. "Als Leiden haar ambities wil blijven waarmaken moeten ook binnen de stad alle neuzen in dezelfde richting staan", bepleitte rector magnificus Carel Stolker.

Kennisstad betekent hoogwaardige werkgelegenheid met een 'spin-off' van veel uitvoerende banen. Het Bio Science Park, met haar talrijke Life Science & Health-bedrijven en ca. 15.000 mensen, is nu het economisch kennishart van Leiden, maar het heeft nu een injectie nodig. De motor van de Leidse economie is te eenzijdig, Leiden moet niet al zijn eieren in één mandje leggen. Leiden heeft een groot aantal musea. In haar contacten zijn zeer internationaal gericht. Onze universiteit is uniek in haar taal- en cultuur onderwijs. Stimuleer Leidse ondernemers die cultuurwijkjes op bouwen bijvoorbeeld een buurtje met Aziatisch georiënteerde winkels en restaurants.


Toen Leiden in de '50 er en '60 er jaren van de vorige een industriestad was wol en conserven, werden de arbeiders bij de juridische afhandeling van een bedrijfsongeluk, met  rechtshulp bijgestaan door studenten. Studenten in deze tijd zouden zich weer zeer nuttig kunnen maken met helpen bij het invullen van belastingaangiften of een zorgtoeslag aanvraag. Een studentenvereniging die een wijk adopteert en haar goede diensten aanbiedt.


Organiseer 'summerschools' en probeer de buitenlandse student onder te brengen in een Leids gezinnen. Dat bevordert de samenhang van alle inwoners van onze stad, blijkens de verkiezingsuitslag op 15 maart komen daar barstjes in. Een voortschrijdende internationalisering van studenten is welbegrepen eigenbelang. Want het aantal Nederlandse studenten zal de komende jaren teruglopen. De universitiet en hogeschool, wil zij haar studententallen handhaven, zullen buitenlandse jongeren moeten aantrekken.
Kom uit je bubbel bestuurders van universiteiten, directeuren van internationale bedrijven en stadspolitici. Doe 't met de hele stad, kies je richting van vernieuwing en houd koers.