De driehonderd aanwezigen bij de eerste Leidse Burgertop konden aanschuiven bij een dialoogtafel naar keuze. Elke tafel behandelde een onderwerp van een van de zes thema's: Sociaal, Buurt en Wijken, Wonen, Duurzaam, Jongeren en Overig (Foto: Esther Luijk).

Burgers aan het woord
Laatste update: 31 maart 2017 om 13:13

LEIDEN - Met ruim achthonderd gesproken mensen is hun doel ruimschoots bereikt. De initiatiefnemers van de eerste Leidse Burgertop zijn erg tevreden over de opkomst.

Edith van Middelkoop: "De Burgertop is een mooie manier om democratie dichter bij de mensen te brengen. We wilden alle bevolkingsgroepen horen, iedereen een stem geven, en dat is goed gelukt."

Het begon allemaal in april 2016, toen Van Middelkoop het boek 'Tegen de verkiezingen' van David van Reybrouck las. Tijdens een moeizame kabinetsvorming in België, gaf hij het volk een stem. Hij ging met duizend mensen in gesprek, om erachter te komen wat zij voor België wilden en hoe zij dachten de democratie te kunnen verbeteren. Het boek bracht Van Middelkoop op het idee om hetzelfde uit te voeren in Leiden. Zij benaderde, samen met mede-initiatiefnemers Simon Kooistra en Gijs van Es, ruim vijfhonderd Leidenaren, om in gesprek te gaan over de stad. Dit deden zij onder de naam L750, waarmee zij verwijzen naar het 750-jarig bestaan van Leiden.


"Met mensen om tafel gaan zitten en ze horen, zoals van Reybrouck heeft gedaan, is al op meerdere plekken gedaan in Nederland, onder de naam g1000", aldus van Middelkoop. "Het staat voor gemeente plus duizend mensen. De gemeente nodigt duizend mensen uit, waarvan er een x aantal komen. Meestal zijn dit de mensen die altijd gaan, en niet de mensen die ook gehoord moeten worden, zoals vluchtelingen en daklozen. Daarom hebben wij het iets anders aangepakt.

Wij zijn bewust op zoek gegaan naar mensen uit alle lagen van de samenleving. We hebben in ons eigen netwerk gekeken, maar zijn ook naar bijvoorbeeld het Vrouw Moeder Kind-centrum en het dak- en thuislozencentrum gegaan. Met deze, ruim vijfhonderd, mensen, hebben we huiskamergesprekken gevoerd. Een 'Burgertop' klinkt best hoogdrempelig, veel mensen durven hier niet op af te komen. Op deze manier kregen we een hele diverse groep met mensen uit alle bevolkingsgroepen."


Brainstormen
Hoewel tijdens de huiskamergesprekken al honderden ideeën werden verzameld om van Leiden een nog mooiere stad te maken, ging de Burgertop verder. Vorige week kwamen in de stadsgehoorzaal nog eens ruim driehonderd mensen bij elkaar om te brainstormen. Van Middelkoop: "Naast de mensen van de huiskamergesprekken, hebben we ook mensen met speciale expertise uitgenodigd. Zij luisteren en delen hun kennis. Op deze manier kijken we niet alleen wat er mogelijk is, maar ook wat er al bestaat. We willen ook graag de dingen die al bestaan, maar nog niet zo bekend zijn, bij de Leidenaren onder de aandacht brengen."


De driehonderd aanwezigen konden aanschuiven bij een dialoogtafel naar keuze. Elke tafel behandelde een onderwerp van een van de zes thema's: Sociaal, Buurt en Wijken, Wonen, Duurzaam, Jongeren en Overig. Van Middelkoop: "binnen het thema duurzaam, hebben we dan bijvoorbeeld de tafel 'meer ruimte voor de fiets' en een tafel 'minder auto's in de binnenstad'. Alle tafels leveren vanavond concrete ideeën aan en per thema kiezen we, door te stemmen, twee ideeën waar we het komende half jaar mee aan de slag gaan."


Leids Manifest
De twaalf ideeën die die avond gekozen werden, variëren van een ideeënmarktplaats, waar vraag en aanbod van gemeente en burgers wordt samengebracht, tot de bouw van 'Eco-tiny houses', ecologische, kleinschalige woningen voor jongeren. De rest van de ideeën gaat echter zeker niet verloren, benadrukt Van Middelkoop. "Met deze top twaalf gaan we nu aan de slag, maar alle ideeën worden verzameld in het Leids Manifest, zodat we een onuitputtelijke bron van plannen hebben!" Alle ideeën kunnen nagelezen worden op de website.

Meer info: http://www.leideningesprek.nl