De watertoren aan de Van Hardenbroekweg; ondanks pogingen sinds eind vorige eeuw nog altijd geen woning (Foto: Harm Dragt).

Raad buigt zich over voorontwerp bestemmingsplan
Laatste update: 12 april 2017 om 11:52

NOORDWIJK - Op 11 april werd de raadscommissie gevraagd om in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'De Watertoren' en het plan vrij te geven voor zowel gemeentelijke inspraak als het wettelijke vooroverleg met betrokken overheidsinstanties.

Daarmee is de herbestemming van de voormalige Watertoren tot woning weer een stap dichterbij gekomen.

Bouwplannen in Noordwijk van de grond krijgen, vergt in veel gevallen een lange adem. Dat kan zeker ook gezegd worden over de watertoren aan de Van Hardenbroekweg. Na al een flinke voorgeschiedenis, werd in de vergadering van de toenmalige commissie Ruimte, Bereikbaarheid en Financiën op 4 april 2012 drie varianten voor de herbestemming besproken. Dat resulteerde in het besluit om het bestaande plan aan te passen en gelet op de bezwaren van omwonenden ook een mediationtraject in gang te zetten. De bezwaren hebben te maken met de beoogde nieuwe bestemming van de watertoren. Na de noodzakelijke renovatie en groot onderhoud is het de bedoeling dat de toren gebruikt gaat worden als woning.

Daarnaast zal de toren enkele keren per jaar open zijn voor sociaal maatschappelijke doeleinden (denk onder meer aan kleinschalige voorstellingen) en (beperkt) benut worden als uitkijktoren. De bezwaren van de omwonenden betreffen vooral de aanslag op hun privacy en parkeeroverlast. Hoewel de nodige pogingen werden ondernomen om er met mediation uit te komen, bleek dit uiteindelijk niet haalbaar.


Coördinatieregeling
Omdat het geldende bestemmingsplan 'Noordwijk aan Zee' geen bewoning van de watertoren toestaat, dient het plan gewijzigd te worden. Op 3 maart vorig jaar werd door de gemeenteraad besloten om de procedure voor het bouwplan en het bestemmingsplan te doorlopen met toepassing van de coördinatieregeling. Die regeling maakt het mogelijk om bouwplan en bestemmingsplan gelijktijdig in procedure te nemen en te doorlopen. In die zin dat het college zich buigt over de procedure van het bouwplan en de raad zich bezighoudt met de procedure van het bestemmingsplan.


Feuilleton
De kwestie rond de watertoren is inmiddels een langlopend feuilleton. Door een besluit van de gemeenteraad werd het bouwwerk in 1999 eigendom van de gemeente. Drie jaar later wilde die er al weer vanaf en sindsdien zijn pogingen gedaan om een koper te vinden. Goede raad was deze keer niet duur. Er werd een prijsvraag uitgeschreven om voorstellen te krijgen voor een nieuwe bestemming.

Architect Bart Akkerhuis kwam volgens de gemeenten met het meest aansprekende voorstel. Hij wil er met zijn gezin gaan wonen en bleek bereid om tegemoet te komen aan de eis van de gemeente om de toren een aantal keren per jaar open te stellen voor derden. Dat gemeente en koper eruit dachten te zijn, bleek wat al te gemakkelijk omdat omwonenden bezwaar aantekenden. Dat was toen, dat is nu het geval en als er niets essentieels verandert blijft dat ook zo.


Dat de raad gevraagd wordt om in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan betekent zeer waarschijnlijk niet dat de tegenstanders hun bezwaren zullen intrekken. Opnieuw een gang naar de rechter ligt dan ook in de lijn der verwachting.


Foto onderschrift: De Watertoren blijft de gemoederen bezighouden. De raad wordt gevraagd een volgende stap te zetten om de overeenkomst tussen de gemeente en de koper gestalte te geven. De omwonenden blijven zich verzetten tegen het plan om de toren in te richten als woning.