Als sinds 2002 worden er pogingen ondernomen om de Noordwijkse watertoren een woonfunctie te geven. De Noordwijkse politiek vindt dat het wel lang genoeg heeft geduurd en wil nu spijkers met koppen slaan (Foto: Harm Dragt).

Noordwijk blijft vasthouden aan woonfunctie watertoren
Laatste update: 14 april 2017 om 15:11

NOORDWIJK - Afgelopen dinsdag debatteerde de Noordwijkse raadscommissie over het voorontwerp bestemmingsplan voor de watertoren aan de Van Hardenbroekweg.

Alle fracties bleken voorstander te zijn om voort te gaan op de ingeslagen weg. Dat betekent dat er politiek gezien geen belemmeringen meer zijn om de toren een woonfunctie te geven. Dat de omwonenden een geheel andere mening zijn toegedaan, werd al eerder duidelijk. De kwestie rond de Noordwijkse watertoren sleept zich al bijna vijftien jaar voort.

Dick Gütlich (D66) kreeg als eerste het woord van voorzitter Roberto ter Hark (VVD). "De Watertoren houdt ons al heel lang bezig. Mijn partij is van mening dat het toekennen van een woonfunctie de beste oplossing is." Gegadigde en architect Bart Akkerhuis, die via een door de gemeente uitgeschreven prijsvraag in 2002 aangewezen werd als degene die met het beste voorstel kwam voor de toekomst van de toren, wil er met zijn gezin gaan wonen.

Gütlich: "De intrek van Akkerhuis garandeert een gedegen onderhoud van de toren voor de komende jaren. De koper heeft al veel ingrepen voorgesteld om de privacy - het voornaamste bezwaar van de omwonenden - van de directe omgeving te bevorderen. Hoewel ik denk dat de omwonenden zich er niet bij neer zullen leggen, wil mijn fractie dat de procedure gestart wordt om de toren haar nieuwe functie te geven. De planschade zien wij wel op ons afkomen."


Winnifred Ferro (PvdA-GroenLinks) zei zich te kunnen vinden in de woorden van Gütlich om meters te gaan maken. "De staat van de toren gaat steeds verder achter uit. En willen wij  niet met zijn allen dit cultuurhistorische gebouw in goede conditie blijven behouden."


Gerard Duindam (VVD) zei nog steeds volledig achter het plan van Akkerhuis te staan. "Het is een mooie oplossing. Ik heb respect voor het feit dat Akkerhuis het al zo lang volhoudt om zijn plan gerealiseerd te krijgen. Wel wil ik van de wethouder weten hoe lang de verdere procedure nog gaat nemen."


Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig) had er behoefte aan om te reageren op de  woorden van Gütlich. "U gaat wel heel gemakkelijk om met de planschade door te zeggen: die zien wij wel op ons afkomen." Dat leverde direct een interruptie op van Gütlich. "Dat doe ik niet, maar ik verwijs naar het feit dat er in het verleden al afspraken zijn gemaakt over planschade. Een planschade waar ik mij overigens wel de nodige zorgen over maak." Die zorgen bleken ook te bestaan bij Aldert Barnhoorn van het CDA. Daniëlle Brink van PUUR had niet veel woorden nodig.  "Het heeft lang genoeg geduurd. Wat ons betreft mag de het voorontwerp Bestemmingsplan de inspraak in."


"Het duurt inderdaad al heel lang", verzuchtte wethouder Gerben van Duin. "De prijsvraag is nog uitgeschreven door voormalig wethouder Barnhoorn. In 2006 werden wij als gemeente door de rechter teruggefloten omdat wij wat al te gemakkelijk met het proces waren omgegaan. Vanaf dat moment hebben wij draad opnieuw opgepakt. Het klopt dat er berekeningen zijn gemaakt om de planschade in beeld te krijgen. Ik vind het gevaarlijk om de bedragen hier te noemen, maar wil ze graag vertrouwelijk ter inzage leggen voor de raad. Tegelijkertijd zeg ik dat er in de loop der jaren veel is veranderd.

Akkerhuis heeft al aangegeven dat hij onder in de toren en niet bovenin wil gaan wonen. Ingrepen boven zullen zorgen voor een verbeterde privacy van de omwonenden. Het aantal openbare bijeenkomsten wordt tot een minimum beperkt. Op de vraag van de heer Duindam over de rest van de procedure kan ik het volgende zeggen. De inspraakprocedure loopt tot 6 juni. Op 6 mei wordt er een openbare bijeenkomst belegd. Ik hoop dat de bezwaarmakers zich daarvoor ook aanmelden. In oktober verwacht het college met de Nota van Beantwoording te komen en eind oktober zou het Bestemmingsplan openbaar kunnen zijn. Iedereen kan daarna overigens alsnog naar de rechter stappen om zijn of haar gelijk te halen."