Wethouder Kees van Velzen, burgemeester Carla Breuer en raadslid Robin Konings (Foto: Tineke Bos).

Bewoners kritisch op gemeente tijdens wijkmarkt
Laatste update: 14 april 2017 om 15:21

VOORHOUT - In het gebouw van de MareGroep aan de Nijverheidsweg in Voorhout organiseerde de gemeente Teylingen afgelopen woensdagavond een wijkmarkt voor bewoners van de wijk Oosthout, Hoog Teylingen (vissenbuurt) en het buitengebied.

Velen van hen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om van gedachten te wisselen over thema's als verkeersaanpassingen voor betere doorstroming op de Oosthoutlaan, duurzaamheid, bewonersinitiatieven en het Sociaal team in Voorhout.

Burgemeester Carla Breuer benadrukte in haar toespraak dat de gemeente er zeer veel prijs op stelt als de inwoners hun klachten, vragen en suggesties doorgeven. Alleen dan kan er iets aan worden gedaan. Raadslid Robin Konings besprak de resultaten van de wijkschouw die hij gedaan had: op verschillende plekken had hij scheve, waarschijnlijk aangereden paaltjes gezien en platgereden hoeken gemeentegroen. Ook hondendrollen werden aangetroffen; hij suggereerde dat er meer dispensers met weggooizakjes  geplaatst moeten worden. Positief was volgens hem dat er buren zijn die met elkaar stukjes groen aanleggen en onderhouden.


Wethouder Kees van Velzen wees op de serviceteams van de gemeente die na melding meestal snel in actie komen. Hij beloofde: "Binnenkort komt er een snelle app waarmee een melding direct terechtkomt bij degene die actie moet ondernemen." In het Wijkmarkt Journaal werden filmpjes getoond over verkeersknelpunten: bochten in de Oosthoutlaan worden ruimer, het kruispunt veiliger en bij de rotonde bij de Esso komen verkeerslichten.

Voor gemeente Teylingen is duurzaamheid een speerpunt; het plaatsen van elektrische laadpalen en zonnepanelen wordt gestimuleerd, evenals actie Steenbreek, waarbij beplanting de stenen moet vervangen in particuliere tuinen, onder andere voor een betere waterhuishouding. Positieve zaken als speeltuinen die door omwonenden zijn opgeknapt werden getoond en er werd gewezen op het Sociaal Team waar mensen die zorg in de breedste zin nodig hebben terecht kunnen. Ze zullen worden doorverwezen naar een geschikte instantie.


Wijkagent Rob Esser meldde dat er nog te veel fietsendiefstal plaatsvindt. Gedupeerden moeten vooral wel aangifte doen! De aanwezige raadsleden en wethouders werden voorgesteld; na het plenaire deel beantwoordden zij vragen bij de verschillende marktkramen. Welzijn Teylingen trachtte te inventariseren of er veel eenzame mensen in de wijk zijn die behoefte hebben aan contact.


Van de mogelijkheid ideeën of grieven te melden bij de wethouders en raadsleden werd druk gebruik gemaakt. Van parkeerproblemen, loslopende honden en slecht onderhouden wegen tot klachten over veel te hard rijdende automobilisten in het buitengebied. Over de geplande verkeerslichten is het laatste woord nog niet gezegd; velen vonden het een achterhaald idee en geen oplossing voor verkeersopstoppingen. Alle kwesties werden geïnventariseerd en waar mogelijk wordt actie ondernomen, zo werd toegezegd.