Werken van de Haarlemse bollenveldenschilder Anton L. Koster (1859-1937).

De Zwarte Tulp gaat expositie wijden aan vergeten bollenveldenschilder
Laatste update: 14 april 2017 om 15:24

LISSE - Komend najaar gaat Museum De Zwarte Tulp in Lisse 'bollenveldenschilder' Anton L. Koster (1859-1937) uit de vergetelheid halen.

Van 16 september tot 30 april zal er een grote tentoonstelling aan hem worden gewijd. En dat is bijzonder, want ruim vijftig jaar zijn zijn schilderijen, pastels en aquarellen niet op deze schaal te zien geweest.

De bloeiende bloembollenvelden in de bollenstreek waren Anton Kosters grootste inspiratiebron: hij maakte het schilderen ervan tot zijn specialisme. Vanuit zijn woonplaats Haarlem, later Heemstede, trok Koster jaarlijks in april-mei de bollenstreek in om de bloeiende velden ter plekke vast te leggen. Het karakter van de streek komt in zijn werk natuurgetrouw terug: het rood, geel, blauw en wit van de bloeiende velden, de beukenhagen eromheen, de mensen die aan het werk zijn; op de achtergrond de boerderijen en de kerktorens van de dorpen. Koster bereikte een meesterlijk evenwicht tussen een nauwgezette weergave van de bollenvelden en een ongedwongen, impressionistische schildertoets. De meerderheid van zijn schilderijen laten tulpen zien, maar ook hyacintenvelden heeft hij met toewijding weergegeven.


De laatste grote expositie over Koster was een herdenkingstentoonstelling die in 1959 in Haarlem werd gehouden. In de decennia daarna is zijn werk onderschat en op de achtergrond geraakt. Dankzij publicaties over kunstenaars in de bollenstreek staat Kosters werk de laatste jaren weer sterker in de belangstelling en groeit in het algemeen de waardering voor kunstenaars die oog hadden voor de schoonheid van de bollenvelden vanaf het einde van de 19de eeuw. Omdat Koster de onbetwiste grootmeester was in dit genre werd het volgens Museum De Zwarte Tulp hoog tijd voor een exclusieve tentoonstelling van zijn werk.
Bij de tentoonstelling zal een rijkgeïllustreerd boek over Anton Koster verschijnen. Daarin komt zijn biografie aan bod, evenals zijn betekenis voor het Nederlandse kunstleven.