De Protestantse Gemeente Hillegom beleefde afgelopen Goede Vrijdag een speciale Passievesper met als centraal thema het lijden en sterven van Jezus volgens Mattheus en de toonzetting van Johann Sebastian Bach (Foto: Martin van Rooden).

Bijzondere Passievesper rond het lijden en sterven van Jezus
Laatste update: 18 april 2017 om 15:27

HILLEGOM - Leden van de Protestantse Gemeente waren afgelopen Goede Vrijdag uitgenodigd om in De Hoeksteen een bijzondere dienst bij te wonen.

In de door Ds. Wim Zaagsma voorgegane Passievesper werd afwisselend samen gezongen en werd er geluisterd naar het Evangelie volgens Mattheus (Nieuwe Bijbelvertaling).

In het Evangelie volgens Mattheus worden de laatste maaltijd van Jezus met Zijn discipelen, het verraad van Judas, de arrestatie van Jezus, Zijn verloochening door Simon Petrus, Zijn voorgeleiding bij Pontius Pilatus, de veroordeling, de kruisiging en het sterven beschreven. De diep gelovige Johann Sebastian Bach (1685-1750) gebruikte deze verzen als basis voor zijn Matthäuspassion.


De uit dit religieuze meesterwerk stammende (alt aria) 'Erbarme dich mein Gott' werd ten gehore gebracht door een voor deze speciale gelegenheid samengesteld vocaal koorensemble bestaande uit leden van de Cantorij van de Protestantse Gemeente Hillegom, de Cantorij van de Grote Kerk uit Monnickendam en gastzangers. Dat alles onder leiding van Marcel den Dulk en met muzikale begeleiding van Suzanna Veerman en Felicity Goodman (orgel), Hans van Beelen (piano) en Annelies Kievit en Ineke den Dulk (dwarsfluit/klarinet).

Op het moment dat de aanwezigen hoorden van het sterven van Jezus werd de grote Paaskaars gedoofd. Na afloop, zoals traditioneel ook na de vertolking van de Matthäuspassion wordt gedaan, verliet iedereen in stilte de kerk.