Sportraadvoorzitter Rob de Jong legde eind mei 2014 samen met VV Noordwijkpreses Henk Hogervorst en sportwethouder Gerben van Duin de eerste steen voor het nieuwe complex op sportpark Duinwetering: "Achter de schermen hebben wij veel werk verricht" (Archieffoto: Jan Bouw).

Sportraad link tussen verenigingen en gemeente
Laatste update: 26 april 2017 om 12:21

NOORDWIJK - De Sportraad in Noordwijk verricht veel werk, maar dat blijft vaak achter de schermen. De rol van de sportraad als katalysator is ook (ver) buiten onze gemeentegrenzen niet onopgemerkt gebleven.

Andere overheden, waaronder gemeenten, willen graag inzicht krijgen in het succes, zoals onlangs de gemeente Binnenmaas. Rob de Jong, voorzitter van de Sportraad was graag bereid om de activiteiten van 'zijn' raad toe te lichten.

Lang niet alle gemeenten in Nederland hebben een Sportraad. Noordwijk wel en die timmert al tientallen jaren flink aan de weg. Dat blijkt ook uit het feit dat andere gemeenten hun licht komen opsteken. Binnenmaas probeert al enige tijd tevergeefs een Sportraad van de grond te krijgen. Rob de Jong: "Samen met de gemeente hebben wij ze bijgepraat en flink op weg kunnen helpen. Het is één van de vele contacten met derden waaronder gemeenten, sportbonden en sportverenigingen die zijn ontstaan omdat Noordwijk letterlijk en figuurlijk fors aan de weg timmert met sport en bewegen. De Sportraad speelt in dit geheel een belangrijke rol."


De sportraad, die tot doel heeft om de sportbeoefening in Noordwijk in de ruimste zin te bevorderen, is actief op tal van velden. De raad spant zich in voor een goede samenwerking tussen de sportverenigingen in Noordwijk. "Wij staan pal voor alle 27 verenigingen en houden op verschillende wijzen contact met hen. Het bestuur van de Sportraad komt maandelijks bij elkaar en voor de vergadering kan elke vereniging aanschuiven om formeel met ons van gedachten te wisselen. Wij gaan als raad ook op bezoek bij die sportverenigingen die dat willen. Die informele contacten leveren heel veel informatie op. Wij laten per bezoek ook een vragenlijst achter zodat de verenigingen nog meer input kunnen geven. Bijvoorbeeld over hun financiële situatie, het onderhoud aan hun complex en de contacten met de gemeente. Zo zijn er al tal van zaken naar boven gekomen die wij weer gebruiken in onze periodieke gesprekken met sportwethouder Gerben van Duin en zijn ambtenaren. Dat kunnen ook zaken zijn die spelen bij meer verenigingen, zoals de parkeerproblematiek rond de sportaccommodaties in het middengebied."


Tarieven
Dat de raad pal staat voor de sportverenigingen blijkt ook uit de rol die is gespeeld bij de door de gemeente opgelegde huurprijzen voor velden en kleedkamers. Het tarievenbeleid voor de buitensportverenigingen is onderwerp van meer besprekingen geweest. "Bij een huurverhoging, die een aantal verenigingen wat rauw op hun dak kwam vallen, hebben wij met de gemeente een overgangstermijn kunnen afspreken, waardoor die verenigingen er naar toe konden werken", aldus De Jong.

"Achter de schermen hebben wij veel werk verricht bij de totstandkoming van sportpark Duinwetering. Daar maken acht verenigingen en diverse scholen gebruik van en iedereen had natuurlijk zo zijn wensen en eisen. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan. En met succes. De gemeente is natuurlijk zowel voor ons als raad als de sportverenigingen een belangrijke partner. Wij zijn gerechtigd om de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviezen te geven. En dat doen wij dan ook."


Jeugdparticipatiefonds
De Sportraad krijgt jaarlijks van de gemeente € 5.000 subsidie om haar werkzaamheden te kunnen doen. "Wij stoppen daarvan € 3.500 in het door ons opgerichte Jeugdparticipatiefonds. Daarmee kunnen wij wensen van sportverenigingen mogelijk maken die specifiek bedoeld zijn voor sportparticipatie van de jeugd. Dat kan iets kleins zijn als het financieel mogelijk maken van een schoolsporttoernooi. Maar wij hebben er ook voor kunnen zorgen dat de zeilvereniging een lesboot kon aanschaffen. De Sportraad bestaat uit vrijwilligers dus veel onkosten maken wij niet. De verenigingen zijn enthousiast als wij ze wijzen op het fonds, maar ze zouden er toch meer gebruik van moeten maken."


Sportverkiezing
De Sportraad is ook verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse Sportverkiezing. "Daar gaat veel tijd in zitten, maar wij doen het met overgave en plezier. Wij hebben nu 27 edities georganiseerd. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een gala en dat vinden wij als raad steeds minder passend. Wij willen eigenlijk weer terug naar de basis. Een evenement voor de Noordwijkse sporters, de sportverenigingen en alle vrijwilligers die sport mede mogelijk maken in Noordwijk."