Voorzitter Jan (links) en secretaris Piet Weijers (geen familie) zijn samen met de leden van muziekvereniging Crescendo bereid om te knokken voor het voortbestaan van hun geliefde club. "Als er één vereniging is die dat waard is, dan is deze het wel", zeggen beide bestuursleden eensgezind (Foto: Martin Evers).

"Crescendo is veel te mooi om verloren te laten gaan"
Laatste update: 9 mei 2017 om 15:40

HILLEGOM - Het bestuur van Crescendo heeft in nauw overleg met de leden besloten alles op alles te zetten om de nu 86 jarige vereniging op de muzikale kaart te houden.

"Het zou doodzonde zijn als een sfeervolle groep muzikanten en slagwerkers als deze gedwongen zou worden om te stoppen. Dat willen we voorkomen", zeggen secretaris Piet en voorzitter Jan Weijers resoluut.

"We zitten als vereniging momenteel in een flinke dip, laat dat duidelijk zijn", draait Jan Weijers er niet omheen. "We hebben nog 34 enthousiaste leden die elke week graag komen repeteren, sommigen moeten een aardig eindje rijden om hier te komen, maar ze blijven ons trouw. Dat waarderen we erg. Daarom hebben we ook met iedereen overlegd wat er moet worden gedaan om, op zijn Hollands gezegd, het schip weer vlot te trekken."


Naar aanleiding daarvan heeft het Crescendo bestuur nu besloten om met ingang van het nieuwe seizoen met één dirigent/instructeur door te gaan. "Doordat we minder dan 50 leden hebben komen we dit jaar niet in aanmerking voor subsidie. Dat is een flinke hap uit onze begroting", licht Piet Weijers de pijnlijke ingreep toe. Jan Weijers: "We moeten aan het einde van dit seizoen helaas afscheid nemen van onze harmonie dirigent Dirk Jan de Boer. Slagwerk- en harmoniesectie worden als het ware in elkaar geschoven tot één ensemble. Aangezien Dirk Jan geen bevoegdheid heeft om percussionisten te leiden en drumband instructeur Louis de Blieck die wel voor een harmonie bezit, gaat laatstgenoemde per 1 september voor de groep staan. Louis is al sinds 1994 bij Crescendo. Hij heeft zich bereid verklaard om naast de arrangementen die hij schrijft voor de drumband, dit ook voor de harmonie te gaan doen."


Kosten besparen
"We vinden het uiteraard heel jammer dat we afscheid moeten nemen van Dirk Jan want het is een prima dirigent die veel voor ons heeft betekend. We doen dit echter noodgedwongen, puur om kosten te besparen", zegt Piet Weijers die nog een ander potentieel probleem voor Crescendo aanstipt. "Sinds 17 januari van dit jaar is De Drempel weer eigendom van de gemeente", aldus de secretaris. "We mogen er in blijven zitten zolang de gemeente (de grond onder) het gebouw niet nodig heeft voor nieuwbouw in het St. Jozefpark. Er geldt een opzegtermijn van een half jaar. Er wordt druk naar een alternatief gezocht voor ons en de andere verenigingen die de accommodatie delen met ons. Zij komen ook op straat te staan als De Drempel wordt gesloopt. We hopen dat er snel een oplossing komt."


Doordat de subsidiegrens voor verenigingen per 2018 wordt verlaagd naar 30 leden krijgt Crescendo volgend jaar weer subsidie, al wordt die aangepast omdat het ledenaantal gedaald is. Het aantal muzikanten op te krikken is daarom ook een opgave waar het bestuur zich mee weet geconfronteerd. "Voor de balans in onze harmonie zijn we vooral op zoek naar klarinettisten en saxofonisten", zegt Jan Weijers. "Een hele klus, want over de gehele linie hebben clubs met een culturele achtergrond het zwaar. We geven de moed echter niet op en halen alles uit de kast om Crescendo een betere toekomst te geven. Als er één vereniging is die dat waard is dan is het deze wel!" Meer info over Crescendo is te vinden op hun website.