Servicepunt Werk, dat ondergebracht is in het pand van de Maregroep in Voorhout, heeft veel werkzaamheden van de groep overgenomen. De Maregroep moet zich gaan richten op andere activiteiten, zoals sociale activering en begeleiding naar werk van mensen die een uitkering krijgen (Foto: Harm Dragt).

Noordwijk bespreekt cijfers gemeenschappelijke regeling
Laatste update: 12 mei 2017 om 11:13

NOORDWIJK - De raadscommissie van Noordwijk buigt zich in haar vergadering van 16 mei over de jaarstukken 2016 van de Gemeenschappelijke regeling (Gr) Kust-, Duin- en Bollenstreek.

Noordwijk krijgt het hele voor 2016 ingelegde bedrag van € 70.206 terug. Dus lang zal de discussie over de financiën niet zijn. Dat wordt nog versterkt door de vraag van het college om geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2016. Maar omdat uitvoeringsorgaan de Maregroep door de inrichting van het Servicepunt Werk veel van zijn instroom kwijt raakt, kunnen er toch nog de nodige woorden over de raadstafel vliegen.

Het openbaar lichaam Gr Kust, Duin- en Bollenstreek zorgt ervoor dat de taken van de acht deelnemende gemeenten op het gebied van gesubsidieerde arbeid op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar werken samen om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), die inmiddels onderdeel is geworden van de Participatiewet, uit te voeren. Die samenwerking is geregeld in de Gemeenschappelijke regeling. Om die Wsw goed uit te voeren is in 2002 het werkbedrijf Maregroep opgericht.


In 2016 is het Servicepunt Werk opgericht. Dat heeft grote gevolgen met zich meegebracht voor de Maregroep. De groep zal zich moeten focussen op andere werkzaamheden omdat er geen instroom meer plaatsvindt in de Sociale Werkplaats. Bij ongewijzigd beleid zal er daarom een groot tekort aan activiteiten ontstaan bij de Maregroep. Tegelijkertijd wordt de vraag naar activiteiten in het kader van sociale activering en het werkfit maken van mensen die op grond van de Participatiewet een uitkering krijgen en de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt steeds groter.

Die ontwikkelingen maken dat er een toekomst, maar wel een andere dan voorheen is voor de Maregroep. Mits de organisatie de nieuwe bovengenoemde activiteiten gaat aanbieden aan een bredere doelgroep dan die het sinds 2002 heeft bediend.