Joan Willem en Lucelle Leemans-van Nispen tot Pannerden (midden) zijn zeer vereerd met de restauratieprijs. Van links naar de rechts verder Mathieu Fannee, Bert Tuijthoff, André van Noort, voorzitter Aad Boer, Hans Roest en Willem Leenen van Warmelda (Foto: Ingrid Langeveld).

Restauratieprijs Warmelda voor Huize Oostergeest
Laatste update: 12 mei 2017 om 11:25

WARMOND - Huize Oostergeest, deeluitmakend van het beschermde rijksmonumentale complex historische buitenplaats en landgoed Oostergeest uit 1651, is afgelopen maandagavond gelauwerd met de jaarlijkse restauratieprijs van Historisch Genootschap Warmelda.

Joan Willem en Lucelle Leemans-van Nispen tot Pannerden, de huidige eigenaren van de buitenplaats én de bewoners, ontvingen uit handen van voorzitter Aad Boer van de Warmondse historische vereniging de bekroning in de vorm een schildje in het blauw en wit kleurige imago van Warmelda met het opschrift 'De Parel' en daarbij een ingelijste pentekening van het beeldbepalende pand van de hand van bestuurslid Hans Roest. "Met deze prijs zijn wij zeer vereerd", sprak het echtpaar Leemans verheugd. "Het schildje en de tekening krijgen een mooie plaats en blijven voor de eeuwigheid bewaard."

Huize Oostergeest kent volgens het echtpaar Leemans een rijke geschiedenis, herbergt grote historische waarde en wordt vanaf 1850 particulier door de familie Leemans bewoond. Joan Willem Leemans is de zesde generatie. "Ooit stond op deze plek een boerderij van waaruit in 1651 Huize Oostergeest is ontstaan", vertelt Leemans, die in het verleden hiertoe bouwhistorisch onderzoek liet doen, aan de grote tafel in de rijk met familieportretten aangeklede 'Leemans Kamer' tijdens de feestelijke en heuglijke gebeurtenis. "Permanent zijn wij met huis bezig, zowel fysiek als financieel. Nooit houdt het op. Desondanks hebben wij er samen heel veel interesse en lol in, weet elk van ons zijn taken goed in te vullen en restaureren we elke keer wat."


Gedurende de voorbije jaren is door de huidige bewoners van de buitenplaats veel in oorspronkelijke staat teruggebracht alsmede in originaliteit met modern prehistorische elementen maar immer met inachtneming van het pand. "Eerst het pand en dan komen wij pas", lacht Lucelle Leemans. "Alles hier heeft een verhaal en mooi is dat het allemaal nog leeft", vertelt ze, terwijl ze naar het portret van de overgrootvader van haar man wijst. "W.F. Leemans was destijds hoofdingenieur bij Waterstaat en daarnaast voorzitter van de Zuiderzeevereniging. In samenspraak met oud-minister Cornelis Lely van Waterstaat kwam zijn plan tot inpoldering van de Zuiderzee tot stand. Het gemaal Leemans bij Den Oever herinnert aan hem en zo vertelt zijn portret een verhaal, evenals de vele overige aanverwante schilderijen in het huis."


Unaniem besloot het bestuur van Warmelda dit jaar de restauratieprijs toe te kennen aan Huize Oostergeest. "Het echtpaar Leemans heeft een stukje historie weer in oude glorie hersteld", motiveert voorzitter Boer de keuze. "Met het opknappen van de Laan van Oostergeest door het aanbrengen van karakteristieke beplanting en begroeiing met kuipplanten, het aanleggen van een vernieuwde bredere duiker onder de Laan, de renovatie van de Oranjerie, het tot in de kleinste details restaureren van enkele prieeltjes en het weiden van de Lakervelder koeien rondom het Ooievaarsnest weten zij historische waarde te bewaren. Binnen Warmond is 'Oostergeest' een ware parel, die te allen tijde behouden dient te blijven."    

   
De restauratieprijs is bedoeld voor eigenaren van karakteristieke dorpsbepalende panden die er alles aan doen het cultureel erfgoed voor Warmond te behouden. Vorig jaar was de allereerste restauratieprijs van Warmelda voor Aad en Tonny Juffermans, de eigenaren en bewoners van de rijksmonumentale boerderij 'De Burcht' aan de Burgemeester Ketelaarstraat.