Windmolens van dit formaat komen mogelijk op het bedrijfsterrein van AkzoNobel in Sassenheim (Foto: Ingrid Langeveld).

Petitie tegen plannen windmolens AkzoNobel
Laatste update: 12 mei 2017 om 11:43

SASSENHEIM - PvdA Teylingen is twee weken terug de petitie 'windenergie ja; 171 meter nee' gestart. Met deze petitie wil de partij voorkomen dat AkzoNobel/Sikkens twee windmolens van elk drie megawatt op haar bedrijfsterrein aan de Rijksstraatweg gaat plaatsen.

"Veel mensen zijn wel voor windenergie in het algemeen, maar tegen torenhoge windmolens. Veelal hoor je chagrijn", signaleert PvdA-raadslid Joost van Doesburg, die zich dat naar eigen zeggen best goed kan voorstellen. "De molens in het plan zijn slechts tien meter lager dan de Euromast."

Het stemt Van Doesburg verheugd dat de gemeente Teylingen streeft naar een honderd procent duurzame gemeente in het jaar 2030. Toch wil dat niet zeggen dat lokale omstandigheden en de inpassing van maatregelen om duurzaamheid te bevorderen bij de Teylingse politieke partij geen rol spelen. "Wij zijn voor windmolens, mits deze goed in de omgeving passen", licht het raadslid van de oppositiepartij de opgestarte petitie toe. "Teylingen heeft een slap gemeentebestuur die moeilijk een vuist kan maken, zowel bij de provincie Zuid-Holland als bij AkzoNobel. Op een constructieve manier willen wij na de informatieavonden (op 16 mei bij AkzoNobel en 7 juni in het Bestuurscentrum Voorhout, red.) met AkzoNobel in gesprek gaan. Daarmee willen we die rol van de gemeente overnemen om deze energietransitie, waarvoor een maatschappelijk draagvlak cruciaal is, in goede banen te leiden", aldus Van Doesburg. Volgens hem tekent zich binnen de Teylingse politiek geen meerderheid af voor de plannen van AkzoNobel.


Niet alleen wil de partij van Van Doesburg met de petitie het verf- en chemieconcern wijzen op de lokale gevolgen als geluidoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling van de twee 171 meter hoge windmolens, maar bovenal proberen te bewegen haar plan bij te stellen. "We zoeken een compromis, een voorstel met kleinere, mogelijk drie windmolens die veel minder overlast veroorzaken en waarvan bovendien bij AkzoNobel in een veel eerder stadium al sprake was", aldus het PvdA-raadslid. "Deze petitie is beslist geen aanval op windenergie of AkzoNobel. Windenergie is een belangrijk onderdeel in het verduurzamen van onze energievoorziening. Het voornemen van AkzoNobel om windmolens rondom haar faciliteit in Sassenheim te plaatsen moeten we verwelkomen, maar zeker niet op 171 meter hoogte", benadrukt Van Doesburg.


Een procedure is bij de gemeente nog niet gestart vanwege het ontbreken van een concreet inhoudelijke aanvraag door AkzoNobel. Uitkomsten en analyses van de twee informatieavonden en het petitie-initiatief van de PvdA zullen in de besluitvorming meewegen, alsook het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) dat het college van de Provincie de formele procedure voert voor de bouw van de windmolens. Voorafgaande aan dat laatst genoemde item legde het college van B en W van Teylingen afgelopen dinsdagavond tijdens de vergadering Commissie Ruimte het voorstel van GS voor aan de gemeenteraad. Op de ChristenUnie na stemden alle overige Teylingse partijen voor een formele procedure door de gemeente zelf. "Als gemeente staan we volledig machteloos ten opzichte van de provicie", oordeelt Van Doesburg. "Teylingen moet exact doen wat de provincie wil." 


Met de opgewekte stroom wil het verf- en chemieconcern zijn bedrijfsvoering verduurzamen. Al een aantal jaren staat de locatie in de Verordening Ruimt van de Provincie Zuid-Holland. Ondanks meerdere pogingen heeft AkzoNobel nog altijd niet gereageerd op de petitie.