Vijf van de zes betrokken wethouders waren naar Streekmuseum Veldzicht gekomen om de samenwerkingsovereenkomst B(l)loeiende Bollenstreek te tekenen. Evert Jan Nieuwenhuis van Lisse had al eerder zijn handtekening gezet (Foto: Harm Dragt).

Zeseneenhalf miljoen euro voor oppoetsen parels Bollenstreek
Laatste update: 12 mei 2017 om 11:45

NOORDWIJK/STREEK - Vorige week donderdag tekenden de wethouders van Hillegom, Katwijk, Lisse (op afstand), Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen in Streekmuseum Veldzicht een samenwerkingsovereenkomst.

Vorige week donderdag tekenden de wethouders van Hillegom, Katwijk, Lisse (op afstand), Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen in Streekmuseum Veldzicht een samenwerkingsovereenkomst om de Bollenstreek nog aantrekkelijker te maken voor de inwoners en de bezoekers.

De plaats van samenkomst was niet willekeurig gekozen. Want Landgoed en Streekmuseum Veldzicht aan de Herenweg in Noordwijk is één van de vijf parels die als eerste met subsidie een upgrade krijgen. Om de streek nog meer te laten stralen is een totaalbedrag van € 6,5 miljoen beschikbaar. Dat bedrag wordt opgebracht door de provincie, Holland Rijnland en de betrokken zes gemeenten
Het initiatief voor de injectie is afkomstig van de gemeenten. Ze dienden bijna een jaar geleden hun plannen in bij de provincie. Laatstgenoemde zag de voordelen voor de voorstellen en stelde een subsidie beschikbaar. Het is aan de gemeenten om te bepalen waar zij het geld aan uit gaan geven. Veel daarvan is al bekend. Zoals het jaar door bloeiende bermen, aantrekkelijke entrees bij binnenkomst in de Bollenstreek, het ontwikkelen van de vele parels die de regio kent en nieuwe wandel- en fietsverbindingen in de regio.

Ook aan de vaarwegen gaat aandacht besteed worden. In de getekende samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe de gemeenten de doelstellingen willen realiseren en welke prioriteiten zijn vastgesteld.
Naast Streekmuseum Veldzicht worden de Landgoederen Leeuwenhorst, Tespelduyn, de Trekvaart Leiden-Haarlem en Strand en Duinen als eersten aangepakt. Op Veldzicht, dat zelfstandig al druk bezig is geweest met een uitbreiding, zal door gelden voortkomend uit de Samenwerkingsovereenkomst een nieuwe grote kruidentuin worden aangelegd, zal de entree tot de locatie worden verbeterd en zal er een nieuwe wandelroute worden gerealiseerd van en naar Veldzicht.


Jan Hoogeveen van de Stichting Landgoed Veldzicht heette de aanwezigen welkom. "Ik ben blij en trots dat hier de samenwerkingsovereenkomst kan worden ondertekend. Een overeenkomst die in relatief korte tijd tot stand is gekomen. Nu die ondertekend gaat worden kunnen wij verder om Streekmuseum Veldzicht en de andere aangewezen parels nog beter te positioneren."


Vervolgens was het de beurt aan de aanwezige wethouders om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dat deden Marie José Fles namens Noordwijk, Jeroen Verheijen namens Hillegom, Jacob Knape namens Katwijk, Martijn Bilars namens Noordwijkerhout en Kees van Velzen namens Teylingen.

Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis van Lisse kon niet aanwezig zijn maar omdat hij al eerder had getekend was de overeenkomst op 4 mei formeel rond en kan gestart worden met de uitvoering. Alle aanwezige wethouders wezen op het belang om samen te werken aan een B(l)oeiende Bollenstreek. Met gezamenlijk optrekken kan er gewerkt worden aan het gewenste landschap, een mooiere natuur, meer en betere recreatiemogelijkheden en een sterkere economie, zo was hun boodschap.


Verbinding
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de parels geïsoleerd worden aangepakt. Bestaande en nieuwe wandel-, fiets- en vaarroutes moeten gaan zorgen voor een goede verbinding tussen de twintig parels die tot nu toe zijn geselecteerd en benoemd. Dat aantal is geen eindgetal. Goede plannen uit de kringen van inwoners, ondernemers en organisaties, die passen in de doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst, zijn en blijven welkom.


Niet onbelangrijk is dat de aanwijzing van Hollandse Duinen als nationaal park de plannen om de Bollenstreek aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers positief zal beïnvloeden.


Uitvoering
Nu de samenwerkingsovereenkomst van handtekeningen is voorzien kan de uitvoering ter hand worden genomen. Dat zal onder meer gebeuren op Streekmuseum Veldzicht. Omdat er al afspraken gemaakt konden worden met kwekers in de omgeving kan de wandelroute, die door neer te zetten kunstwerken een belevingsroute zal worden, tussen Coepelduyn en het museum uitgewerkt worden. Op een andere plek in Noordwijk wordt nog dit jaar een Rust- en Fitplek in de duinen gerealiseerd.