Aad Verkade (links) en Arie de Jong plaatsen de laatste steen van 'Nieuw Puyckendam' (Foto: Leo Schrama).

Nieuw Puyckendam voltooid met leggen 'laatste steen'
Laatste update: 16 mei 2017 om 12:25

NOORDWIJKERHOUT - Afgelopen donderdag werd met plaatsen van de laatste steen het complex 'Nieuw Puyckendam' officieel opgeleverd, waarmee dit zeker voor Noordwijkerhoutse begrippen megaproject ook officieel in gebruik is genomen.

Het in twee fases tot stand gekomen 'Nieuw Puyckendam omhelst een viertal gebouwen met in totaal 126 appartementen. Verdeeld over 99 sociale huur- en 27 koopappartementen  is daarmee een fonkelnieuw seniorencomplex ter vervanging van het oude Puyckendam gerealiseerd. De plannen hiervoor ontstonden ruim een decennium geleden, waarna in 2013 de aannemingsovereenkomst voor Nieuw Puyckendam tot stand kwam.

Datzelfde jaar ging een gedeelte van het oude complex tegen de vlakte waarna de nieuwbouw gefaseerd gefaseerd in gang werd gezet. Als laatste zijn ook twee ontmoetingsruimtes gerealiseerd. Hiervan wordt sinds kort door enerzijds de Stichting Ontmoetingsruimte Puyckendam (SOP) gebruikt gemaakt, terwijl ook Zorginstelling Activite voor haar activiteiten gebruik maakt van dit gedeelte van het nieuwe complex.


De nieuwbouw, die onder de vlag van Woningstichting Sint-Antonius van Padua plaatsvond betekende ook dat de stichting Bejaardenhuisvesting Noordwijkerhout (SBH Wonen), die het oude Puyckendam beheerde, vanaf 2013 bij de plannen en de uitvoering werd betrokken.


Namens Sint-Antonius van Padua verrichtte directeur-bestuurder Aad Verkade de laatste officiële handeling door in samenwerking met Arie de Jong, oud-voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting de laatste steen te plaatsen in één van de buitenmuren van het complex. Maar niet eerder dan nadat nog diezelfde morgen nog de allerlaatste hand aan de bestrating en de groenvoorziening was gelegd. Saillant detail hierbij: bij het plaatsen van een van de vlaggenmasten op donderdag ochtend ontstond nog een gaslek, dat echter tijdig kon worden gedicht.


Hierna vielen nog de nodige lovende woorden te beluisteren nu het complex officieel in gebruik is. Daarbij stipte Verkade het belang van dit project voor Noordwijkerhout e haar inwoners aan.  "Bij het realiseren van het vorige complex werd er begin jaren zeventig van de vorige eeuw van uitgegaan dat men een eeuw vooruit kon met de nieuwbouw. Laat ik het nu houden op 75 jaar. Wat in ieder geval zeker is, is dat we hier decennialang mee vooruit kunnen. Dit complex maat 2 procent uit van ons totale woningbestand. Projecteer je dit op een stad als Amsterdam dan praat je over zo'n 5.000 appartementen. In dat perspectief gezien is hier iets heel moois tot stand gebracht", aldus een trotse Verkade.


Vervolgens was het ook feest voor de beheerders van de nieuwe ontmoetingsruimte. Voor SOP werd vanuit de woningstichting een cheque van 2.500 euro ter beschikking gesteld die in de toekomst voor een van de vele activiteiten benut kan gaan worden.