105 belangstellenden uit de nabije omgeving bezochten veelal uit interesse en nieuwsgierigheid de informatiemarkt over het mogelijke windpark bij AkzoNobel (Foto: Ingrid Langeveld).

105 bezoekers bij informatieavond windturbines AkzoNobel
Laatste update: 19 mei 2017 om 12:11

SASENHEIM - AkzoNobel Sassenheim wil in het jaar 2050 zowel honderd procent CO2-vrij als honderd procent energieduurzaam zijn.

Om deze doelstellingen te realiseren is het verf- en chemieconcern aan de Rijksstraatweg van plan op haar eigen terrein een of meerdere windturbines aan te leggen, het zogeheten 'Geert Willem Sikkens Windpark AkzoNobel'. Afgelopen dinsdagavond organiseerde AkzoNobel een informatiemarkt die liefst 105 bezoekers uit de nabije omgeving trok.

De meningen van de belangstellenden over de beoogde windenergieplannen liepen sterk uiteen, terwijl de opzet van de markt als positief werd ervaren. "Het initiatief kwam sneller van de grond dan gedacht", bracht facilitymanager Wout Versluis van AkzoNobel voorafgaande aan de markt de inmiddels bekende windplannen onder woorden. Hij erkende dat de vroege kennisgeving van die informatie 'gelekte' communicatie betreft.

Voorafgaand aan de informatiemarkt belegde Versluis samen met ontwikkelaar duurzaamheidprojecten Joost Sandberg en woordvoerder Peter van Boesschoten een persbijeenkomst, waarbij ze uitleg gaven over het windinitiatief van AkzoNobel. "Windenergie is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en in 2050 wil AkzoNobel Sassenheim honderd procent energieduurzaam zijn", stelde Sandberg, die daarbij expliciet benadrukte dat het huidig geschetste windplan met de twee windturbines beslist nog niet zeker is.

"Er is nog geen enkel ontwerp en niets is concreet. Alle opties staan open maar veiligheid staat voorop. Samen met omwonenden en belanghebbenden wil AkzoNobel, los van de wettelijke normen, ieders prioriteiten voor het voetlicht brengen. We gaan de verschillende mogelijkheden analyseren en diverse opties die passen met de omgeving verkennen. Daarbij nemen we kaders als veiligheid, slagschaduw en geluidsoverlast in ogenschouw en onderzoeken we zon- en windtechnologieën. Alle scenario's worden ingetekend worden getoetst met rekenmodellen."


Het is AkzoNobel volgens Sandberg te doen om de groene duurzame elektriciteit. "De beoogde windontwikkeling is absoluut geen winstmodel. Kostenneutraal opereren blijft te allen tijde het uitgangspunt voor onze energie-efficiëntie", aldus de duurzaamheidprojectontwikkelaar. Van Boesschoten liet weliswaar los dat AkzoNobel binnen Nederland één van de grootste energieverbruikers is, maar gaf omwille van "wereldwijde commerciële belangen en concurrentiegevoeligheid"geen exacte cijfers over het verbruik. Wel liet de woordvoerder weten dat subsidie voor het voorgenomen windplan nog niet is aangevraagd. 


Volgens Sandberg zijn op jaarbasis 15.000 megawatt uren nodig om de locatie aan de Rijksstraatweg te verduurzamen. De voorkeur van AkzoNobel is een model waarin de omgeving investeert en waarin het verf- en chemieconcern participeert. "Tot een van de mogelijkheden behoort een uniek coöperatief", opperde Sandberg. "AkzoNobel streeft niet de volledige eigendom van windturbines na, maar een bezit die komt te liggen bij een nog te vormen samenwerking van medewerkers en partners van AkzoNobel en inwoners van Teylingen." Hij zei donders goed te beseffen dat het plan een enorme impact heeft op de omgeving. "Voor verkenning van zowel de verschillende opties als alternatieven en evengoed de manier van betrokkenheid door als de wensen en behoefte van omwonenden wil AkzoNobel voor een ieder die interesse heeft een werkgroep financiële participatie oprichten.


Boudewijn Commandeur, sinds 1975 woonachtig aan de Klinkerberg in Sassenheim, vindt het windplan geen goed idee. "Voorheen was hier alles bollenland en steeds meer natuur wordt opgeofferd aan de milieupolitiek terwijl handhaving van noodzakelijk groen voor burgers essentieel is. Ga met een Nuon of Eneco onderhandelen, dan heb je ook geen narigheid", aldus de inwoner van Teylingen, die liet weten wel een voorstander te zijn van windenergie. Ook Aad Bijnsdorp uit Warmond is positief over windenergie. "Goedkoper is er niet maar het heeft natuurlijk wel zijn consequenties", klonk de Warmonder, die zich positief uitte over de inkleding van de informatiemarkt: "De essentiële punten zijn heel goed belicht en ook geven de computerbeelden met een visualisatie een goed beeld over de slagschaduw."


Negatieve klanken als 'als ze er komen haal ik hem onderuit' en 'veel beter nadenken kan ook' waren onder het gemêleerde publiek ook hoorbaar. "Ik voel mij beduveld", sprak windenergievoorstander Ank Wellenberg uit Oegstgeest. "Het klopt gewoon niet. Het ziet er allemaal veel te mooi uit om waar te zijn. Ik woon hier met een bepaald doel die Akzo dwarsboomt."