De bollengrond ten noorden van de Van Berckelweg, waar nieuwbouwwijk Bronsgeest moet verrijzen, is nu nog de groene entree van Noordwijk (Foto: Harm Dragt).

Maximaal 600 woningen bij entree badplaats
Laatste update: 19 mei 2017 om 12:16

NOORDWIJK - Afgelopen woensdag werden de Noordwijkse raads(commissie)leden door verantwoordelijk wethouder Hans Bakker bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de beoogde nieuwbouwwijk Bronsgeest.

De gemeenteraad moet de kaders bepalen, waarna plannen en ideeën kunnen worden geïnventariseerd. Begin 2018 zou er dan een bestemmingsplan moeten liggen.

In 1990 werden al de eerste (bollen)gronden door de gemeente aangekocht met het doel om daar later te gaan (laten) bouwen. In de coalitiekoers van 2014-2018 werd opgenomen dat de wijk er definitief zou moeten komen. Moties die daarna werden aangenomen versterkten de beweging om echt actie te gaan ondernemen. Het gebied waar de wijk moet komen omvat 26 hectare en ligt ingeklemd tussen de driehoek N206, de Gooweg en de Van Berckelweg. Daarmee vormt de locatie een belangrijke, nu nog groene entree, voor Noordwijk. Bronsgeest is onderdeel van Nieuw Oost waar ook de al gebouwde wijk Boechorst en de nog te bouwen wijk Offem Zuid deel van uitmaken.


Alle drie bovengenoemde wijken hebben/krijgen hun eigen karakter. Bronsgeest moet de uitstraling krijgen van een dorp in een landschap. Dat laatste heeft te maken met de landgoederen in de naaste omgeving.
Volgens de wethouder zullen vier van de zeven sterren waarmee Noordwijk zich wil profileren gaan stralen in Bronsgeest. De ster 'energieke samenleving' wordt ingevuld met 30 procent sociale woningen die in de nieuwe wijk zullen worden gebouwd. Nog niets is besloten, maar de gemeente staat open voor onder meer particulier opdrachtgeverschap. Verder moeten er de nodige openbare plekken komen.

Met de ontsluitingswegen in de buurt moet de bereikbaarheid geen probleem zijn. Mogelijk passen daar op termijn een aansluiting op de Noordelijke Randweg Rijnsburg (tussen N206 en A44) en een langzaam verkeerverbinding met het station in Voorhout in. Natuur en landschap vormt de derde ster. Een aantrekkelijke leefomgeving is de vierde. Overall staat duurzaamheid hoog in het vaandel. In de bijeenkomst werd daarover geopperd om niet te proberen opnieuw het wiel uit te vinden, maar op zoek te gaan naar succesformules in andere wijken in Nederland. Duurzaamheid, in dit geval een 100 procent energieneutrale wijk, is één van de vier doelstellingen waar nog voor de zomer met de raad over wordt gedebatteerd.


Volledig energieneutraal dan wel duurzaamheid is een van de hoofdkaders die moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het aantal woningen en de financiële kant van de zaak zijn een paar anderen. Zoals de planning er nu uitziet moet de raad die kaders voor de zomer van dit jaar bepalen.


Met betrekking tot de woningen en de financiën werden drie scenario's gepresenteerd, in de wetenschap dat de boekwaarde van de 26 hectare vastgesteld is op € 17 miljoen. In de coalitiekoers is vastgelegd dat bouwen moet maar volbouwen van Bronsgeest geen doelstelling is. Het maximum aantal woningen dat er volgens de coalitie mag komen is 600. Dan blijft er zero bollengrond over, maar wel veel groen in de wijk, en wordt er een verwachte winst op gestreken van € 10,7 miljoen. In het middenscenario wordt uitgegaan van 362 woningen. Dat zorgt ervoor dat er 10,8 hectare bollengrond blijft en er quitte wordt gespeeld. In de derde variant worden er 243 woningen gebouwd waardoor er 14,8 hectare bollengrond aanwezig blijft inclusief een financiële zeperd voor de gemeente van € 11,3 miljoen.


De gemeenteraad is weliswaar aan de beurt om de kaders te bepalen, maar voor de rest wordt er een beroep gedaan op iedereen die ideeën heeft voor Bronsgeest. Bakker sprak in dit geval over co-creatie en participatie. "De invulling van de wijk is, los van de mogelijkheid die de locatie biedt, nog blanco. Eén van de stellingen waar wij met iedereen die dat wil aan de slag gaan, is 'vrijheid-blijheid'. Kom met ideeën, zo roep ik iedereen op. Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij in het najaar met elkaar aan de slag om invulling te geven aan de wijk. In het eerste deel van 2018 moet het mogelijk zijn om een bestemmingsplan aan de raad te presenteren."