Het fietstunneltje onder het gemeentehuis.

Katwijkse raad wil fietstunnel onder gemeentehuis behouden
Laatste update: 19 mei 2017 om 12:18

KATWIJK - De Katwijkse gemeenteraad bleek afgelopen donderdag overwegend positief te staan tegenover het voorlopig ontwerp voor het gemeentehuis.

Alleen over het laten vervallen van de fietsonderdoorgang was de raad niet zo te spreken. Het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan ondergaat volgend jaar een verbouwing, zodat alle 400 ambtenaren op één locatie kunnen werken. Voordat het zover is, moet er een goed ontwerp komen. Het college heeft onlangs het voorlopig ontwerp voor de verbouwing aan het gemeentehuis aangeboden, met het verzoek deze vast te stellen. Ook vraagt het college om het krediet voor de huisvesting op te hogen tot 4.500.000 euro en een krediet voor de benodigde aanpassingen in de ICT op te hogen tot 2.250.000 euro.
Het ontwerp laat zien dat er geen overkapping tussen de oude en nieuwe vleugel van het gemeentehuis komt, maar dat de nieuwe entree bij de nieuwe vleugel ingebouwd wordt.

De raad was bijzonder te spreken over het feit dat hierdoor de monumentale status van het gemeentehuis niet wordt aangetast. Daarnaast is in het voorlopige ontwerp is een tweede ingang ingetekend aan de kant van de parkeergarage, zodat bezoekers ook aan die zijde naar binnen kunnen. Omdat het gemeentebestuur verwacht dat een oversteek én fietspad gevaarlijke situaties gaan opleveren, wil ze de fietsonderdoorgang sluiten. Dirk Zweers (Fietsersbond Katwijk) en Willem van der Plas (Veilig Verkeer Nederland) lieten tijdens de vergadering weten dat ze het laten vervallen van het fietspad een slecht idee vinden. Volgens Van der Plas zou het betekenen dat je een goede fietsroute opheft. Zweers pleitte ervoor de situatie veiliger te maken.


Ook de gemeenteraad reageerde negatief op dit onderdeel van het plan aangezien het om een doorgaande route gaat. Anneke van Duijn (De Lokalen) gaf aan dat ze wel eens wil weten hoeveel ongelukken er geregistreerd staan. Volgens Van der Plas komen die cijfers binnenkort. Ralf Boland (D66) wilde graag weten hoe dit plan zich verhoudt tot de plannen rondom R-net. Wethouder Krijn van der Spijk gaf aan dat het sluiten van het tunneltje veiliger is, maar ook dat er nog nader gekeken zal worden.


Ook zal hij gaan kijken naar het plaatsen van een koffiecorner en hij deed de belofte om het 'thuiswerken' onder de loep te nemen. Volgens Gijsbert Schrijvers (Hart voor Katwijk) zou dit een grote positieve rol kunnen spelen in het terugdringen van het parkeerprobleem. Matthijs van Tuijl (PvdA) ziet daarvoor ook nog een andere oplossing. "We moeten het autogebruik heel sterk ontmoedigen." Alleen Anna Marie van der Plas (Kies Katwijk) was negatief over het gehele plan, aangezien zij de noodzaak niet ziet voor een verbouwing.

Van der Spijk, die al eerder uitvoerig heeft uitgelegd waarom men heeft gekozen voor 'alles onder één dak', reageerde kort. "We besparen hier uiteindelijk 6,5 ton mee." Ook gaf hij aan dat, naast het college en de raad, ook vanuit de organisatie en de ondernemingsraad positief op het plan is gereageerd.