Maquette van het nieuwe mobiele KunstKlankTheater, dat zijn debuut maakt bij 'Gestrand Verlangen' (Foto: pr).

Noordwijk investeert in mobiele theatervoorziening
Laatste update: 26 mei 2017 om 11:10

NOORDWIJK -  Dankzij een aanzienlijke initiële en voor de eerstkomende jaren structurele financiële bijdrage ondersteunt de gemeente Noordwijk de Stichting Kunstklank.

Dankzij een aanzienlijke initiële en voor de eerstkomende jaren structurele financiële bijdrage ondersteunt de gemeente Noordwijk de Stichting Kunstklank met de realisatie van een gloednieuw mobiel theater, dat in de toekomst op wisselende locaties in Noordwijk kan worden ingezet. Vrijdag 14 juli beleeft het flexibele onderkomen zijn officiële debuut op het strand bij de première van 'Gestrand Verlangen'.

"Het artistiek gedachtegoed van dit bijzondere theater ligt bij KunstKlank", vertelt Herma van Piekeren, artistiek leider van de Stichting KunstKlank. "Met de realisatie ervan wordt een wens van de stichting bewaarheid.  Het mobiele theater (ontworpen door Studio Akkerhuis Architects Parijs - red.) is uniek en echt specifiek voor Noordwijk gecreëerd. Het vormt een integraal onderdeel van een muzikaal-theatrale totaalbeleving waarbij voorstelling, theaterarchitectuur en duurzaamheid hand in hand gaan.
Aan alles is bij de bouw en inrichting tot in de kleinste details gedacht. Zo is bijvoorbeeld geluidsversterking op het strand heel essentieel."


Zonder financiële injectie van de gemeente Noordwijk was de realisering van het flexibel inzetbaar locatietheater, dat jaarlijks op wisselende plekken voor nieuwe verrassende KunstKlankvoorstellingen zal verrijzen, volgens Van Piekeren vrijwel onmogelijk. "Bij onze cultuurwethouder Marie José Fles troffen wij welwillendheid te investeren in onze ambitie", aldus de artistiek leider. Fles onderschrijft die woorden. "Met deze prachtige voorziening komt de gemeente Noordwijk tegemoet aan de wens van Noordwijkers. In Stichting KunstKlank heeft de gemeente een betrouwbare partner aan wie zij deze voorziening kan toevertrouwen."


Naast sport is er in Noordwijk veel aandacht voor cultuur. En natuurlijk toerisme. Zaken die bijeen komen in de wens van Fles om over een levendige boulevard te kunnen beschikken. "Meer muziek, zang, dans en theater en daarmee levendigheid in het toeristisch kerngebied is een veelgehoorde wens vanuit zowel de bewoners als de ondernemers. Voor dit alles is dit mobiele podium juist zo mooi. Op verschillende plekken in het dorp is ie inzetbaar en biedt op deze manier zoveel mogelijk inwoners de kans aan een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur deel te nemen."


De gemeente Noordwijk houdt rekening met een investering van 125.000 euro. Fles verheldert de begrote financiële prikkel. "In 2017 draagt de gemeente eenmalig 75.000 euro bij, terwijl de komende jaren die bijdrage elk jaar maximaal 25.000 euro telt voor exploitatie. Nadere afspraken hieromtrent worden nader bepaald evenals over de inzetbaarheid het mobiele theater, dat plaats biedt aan 270 bezoekers. Mogelijk dat ook andere organisaties en wellicht sportverenigingen er vanaf het jaar 2018 gebruik van kunnen gaan maken."