Bezoekers van het sportpark aan de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk gebruiken nu de parkeerplaats van het voormalige Bollenbad, maar die gaat vanaf 2018 verdwijnen door de bouw van de wijk Duineveld. De sportverenigingen vrezen daardoor parkeerdruk en willen dat de gemeente nu al na gaat denken over een oplossing (Foto: Harm Dragt).

Sportclubs vrezen parkeerdruk door nieuwbouw Duineveld
Laatste update: 7 juli 2017 om 10:52

NOORDWIJK - De Noordwijkse sportverenigingen NHC, Fluks en Tennisclub Noordwijk zeggen zich zorgen te maken over de parkeervoorzieningen als tegenover het sportcomplex aan de Nieuwe Zeeweg de bouw van Duineveld gaat starten.

Laat staan als de wijk gebouwd is. Aan de hand van de inventarisatie van de huidige en toekomstige situatie wordt duidelijk dat die zorgen terecht zijn.

Het parkeerterrein voor het voormalige Bollenbad biedt plaats aan zo'n 150 voertuigen. Die plekken, waar men zonder parkeervergunning en zonder betalen mag staan, zijn zeer geliefd en dus druk bezocht. Ook voor mensen die in het weekeinde helemaal niet bij één van de drie sportverenigingen hoeven te zijn. Wat straks resteert zijn 37 plaatsen, die gedeeld worden door NHC en TC Noordwijk. Aan de overkant liggen bij zwembad Binnenzee 58 plaatsen en 3 invalide parkeerplaatsen. Aan de zijkant van deze parkeerplek liggen nog eens 12 parkeerplaatsen.


Kijkend naar een willekeurige zaterdag bij alleen al de NHC, uitgaande van het feit alle drie haar velden bespeeld worden, komt de club op een gemiddeld gebruik van 70 tot 100 parkeerplaatsen. Naast de eigen capaciteit zullen er dus nog tussen de 25 en 50 auto's op het parkeerterrein van het voormalige Bollenbad worden geparkeerd. Dat is dan nog afgezien van het bezoek aan de andere twee clubs, het zwembad en anderen die de gratis parkeerplaats benutten.


De plaatsen die verloren gaan moeten elders - en het liefst in de nabijheid - gerealiseerd worden, zo stellen de sportverenigingen. Dat kan niet aan de voet van de Duinweg omdat daar recent een bootcampterrein is gekomen. Ook parkeren in de achterliggende wijk Middengebied is geen alternatief. De NHC stelt dat dit mogelijk voor overlast gaat zorgen, terwijl de hockeyclub hecht aan een goede verstandhouding met de bewoners van de wijk.


De gesignaleerde problemen zijn besproken met de verantwoordelijke wethouders Bakker en Van Duin van resp. Ruimtelijke Ordening en Sport. Ook werd er gesproken met enkele ambtenaren, maar dat heeft nog niet tot resultaten geleid. Uit het gemeentehuis was te horen dat dit pas kan na een politiek besluit. Dat was de reden voor de drie sportverenigingen om een brief te schrijven aan de raad.


Oplossingen
Binnen de NHC is er nagedacht over oplossingen. Volgens de hockeyers zijn er twee mogelijkheden. De eerste is een parkeergarage op het terrein van zwembad Binnenzee met 3 tot 4 parkeerlagen. De tweede mogelijkheid is het uitbreiden van de bestaande parkeerplaatsen op het parkeerterrein dat door de NHC en TC Noordwijk wordt gedeeld. Dat zou kunnen door een tennisbaan te verleggen naar de achterzijde of zijkant van het clubhuis en door de fietsenstalling van de NHC richting het clubhuis van de hockeyers op te schuiven. De eerste wordt gezien als permanente en dus betere oplossing, waaraan wel een groter prijskaartje zal hangen. Bovendien gaat de bouw van een parkeergarage meer tijd vergen dan aanpassing van het huidige parkeerterrein.