(Foto: pr).

Burgemeester Rijpstra opent seizoensexpositie in Palliam
Laatste update: 14 juli 2017 om 10:38

NOORDWIJK - 'Inspiratie, bezinning en ontmoeting' vormen deze zomer het thema van de jaarlijkse expositie in Palliam, het centrum voor zingeving en levenskunst in Noordwijk.

Burgemeester Jan Rijpstra opende namens de burgerij de expositie. Samen met pastor Theo Blokland namens de Parochie Sint Maarten, waar Palliam onderdeel van is. Het thema van de expositie vertegenwoordigt ook de drie pijlers van Palliam, dat sinds augustus vorig jaar actief is met haar programma voor de gehele Bollenstreek. 

Voorafgaand aan de openingshandelingen lichtte Piet van der Ploeg, de moderator van de exposities in Palliam, de samenstelling van de kunstwerken toe. "De expositie bestaat dit jaar uit iconen, schilderijen, porselein schilderen, fotografie en beelden. In diverse stijlen en geplaatst in verschillende culturen. Vervaardigd door 125 deelnemers, waarvan de jongste 5 en de oudste 82 jaar is. Ook namen de expressieklassen van de Colleges Leeuwenhorst en Northgo deel aan de expositie. Een vakjury, bestaande uit de Noordwijkse kunstenaars Daniël Tavenier en Kees Putman, beoordeelden de werken van de leerlingen, die zijn te bewonderen in de Duintuin."


Blokland betitelde het thema 'Inspiratie, bezinning en ontmoeting', aangevuld met zingeving en levenskunst, als de vijf karakteristieken van het leven. "Pijlers van de dagelijkse omgang met anderen, waarbij je steeds bewust moet zijn van hetgeen wat je doet en dat weer met anderen doet." Burgemeester Jan Rijpstra sloot hierbij aan met een kijk op het samengaan tussen geloof en gemeenschap: "Kerk en gemeente functioneren los van elkaar, maar raken elkaar wel onbewust. Er is sprake van verbinding, waarin in deze tijd ook andere geloofsgemeenschappen elkaar vinden. Juist om de problematiek van vandaag aan te kunnen. Ontmoeting is hierin de belangrijkste pijler, het openstaan voor elkaars verschillen en de verrijking die hierin ligt verscholen. En dat begint al thuis aan tafel. Net zoals een strandwandeling elke dag anders is, geeft ontmoetingen met anderen ook steeds andere inzichten en kijk op de problematiek van vandaag."


Na de openingswoorden ging het gezelschap naar de Duintuin, waar zo'n honderd werken hangen van de leerlingen van de deelnemende scholen. Met de onthulling van de tien bekroonde werken werd de expositie geopend. Daarna werden de tien leerlingen, waarvan niet iedereen aanwezig was vanwege de vakantie, in het zonnetje gezet door de burgemeester. Van College Leeuwenhorst waren dit Babet Slootweg, Jamie van der Berg, Sarah Groot, Matt van Galen en Beau Vink. Van het Northgo College vielen Cas van Vliet, Noeka Dik, Bastiaan Lut, Yull Bakdiri en Myrthe Nulkes in de prijzen.


De expositie is tot en met 18 september elke werkdag te bezoeken van 09.30 tot 12.00 uur op zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.30 uur aan de Nieuwe Zeeweg 71 te Noordwijk. De toegang is gratis.