De meeuwenpopulatie in Noordwijk lijkt toegenomen. Dat zou kunnen komen door onder andere een groter voedselaanbod, maar ook door maatregelen die buurgemeenten wel hebben genomen en Noordwijk niet (Foto: Jos Westgeest).

Meeuwenoverlast in Noordwijk lijkt toegenomen
Laatste update: 3 augustus 2017 om 11:38

NOORDWIJK -  Ze horen natuurlijk bij een kustplaats, de meeuwen. Hun krijsen hoort bij Noordwijk als het ruisen van de zee.

Je word echter minder enthousiast als je elke morgen wordt wakker gemaakt door piepende jonge meeuwen en krijsende ouderparen. Vooral dit jaar hebben veel inwoners van Noordwijk last van de vogels. "Het valt dit jaar gewoon extra op dat er in het dorp veel meer meeuwen zijn",  volgens een inwoner van de Grashoek. Hij bespeurde in het begin van het voorjaar een nest op zijn dak, dat later in bezit genomen werd door een meeuwenpaar. Dat vervolgens het gezin wakker hield met het lopen over de dakkapel en het krijsen in de morgen: "Alsof er een legeroefening op het dak werd gehouden, zo klonk het."

"In al die jaren dat ik hier woon heb ik nog nooit last van meeuwen gehad. Het is nu gewoon opvallend zoveel meeuwen je ziet. De velden van vv Noordwijk zijn in de vroege ochtend bezaaid met deze vogels. Wat ik in het verleden nog nooit gezien heb, althans niet zoals nu", aldus de Grashoekbewoner. Via social media bevestigen ook andere Noordwijkers de opvallende overbevolking van de meeuwen.
De gevederde schreeuwlelijks zijn niet iedereen een doorn in het oog. Vogelliefhebbers reageren in de trant van: "Meeuwen zijn beschermde vogels en mag je niet storen in hun broedtijd."  Deze periode zou duren van april tot augustus. Daarna zijn ze misschien weg, maar navraag leert dat meeuwen het volgend broedseizoen meestal terugkomen op het oude nest. Wat ook zou gelden voor de meeuwenjongen bij volwassenheid.


Navraag bij de gemeente leert dat bij haar geen (toegenomen) overlast van meeuwen bekend is. Bovendien is het volgens de ambtenaar Milieu aan de bewoners zelf zijn om beschermende maatregelen te nemen, indien zij last zouden hebben van de vogels. En dat terwijl de Gemeente Katwijk meeuwenoverlast al twee jaar geleden onderkende en hier ook beleid op ontwikkelde. Zo is er een aparte verordening gekomen op het voederen van vogels. Op de website van de Gemeente Katwijk worden aan bewoners tips gegeven om de overlast individueel tegen te gaan. Met name dakbeschermende maatregelen. Maar of iedereen in staat is om het dak op te gaan is uiteraard de vraag. Want ook veiligheid speelt een rol.


Volgens vogelkenners zou een deel van de overbevolking van meeuwen slingerend voedsel kunnen zijn of open afvalbakken. Uiteraard zou iedereen daarop moeten letten, maar daar lijkt ook een taak weggelegd voor de gemeente. Maar behalve een toegenomen voedselaanbod zou ook een andere orrzaak bij kunnen dragen aan de overlast, zo bevestigt een vertegenwoordiger van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk: "Een van de oorzaken is terugloop van de vossenstand in het duin. Maar ook maatregelen die door andere gemeentes zijn genomen om de overlast binnen hun grenzen te beperken. Meeuwen zoeken vrije daken op en Noordwijk is blijkbaar nu aan de beurt.

De overheid speelt wel degelijk een rol in het terugbrengen van de overlast van de meeuwen voor de burgers. Niet puur lokaal,  maar op regionaal niveau.  Juist omdat de overlast met meerdere factoren heeft te maken. En dat kun je niet op het bordje van de individuele burger afschuiven, wat nu wel gebeurt. Laat staan dat dat iets uitmaakt. Het is een veel groter probleem, dat aangepakt dient te worden door de overheid, in dit geval de gemeente Noordwijk. En niet alleen voor de eigen inwoners. Ook voor de toeristen, die liever ook niet hebben dat hun broodje wordt weggekaapt op een Noordwijks terras."