De gemeente is na een aantal maanden van vruchteloos overleg overstag gegaan en heeft de wensen van de omwonenden aan de kop van de Schiestraat ingewilligd. Er komt een groenstrook tussen de woningen en de rijbaan (Foto: Harm Dragt).

Omwonenden en gemeenten worden het eens over inrichting Schiestraat
Laatste update: 3 augustus 2017 om 11:39

NOORDWIJK - De bewoners van de panden Schiestraat 17, 19, 21 en 23 en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de herinrichting van het deel van genoemde straat dat grenst aan de rotonde met de Gooweg.

Waar eerdere pogingen mislukten om tot elkaar te komen, hebben de betrokken partijen elkaar nu gevonden. Het compromis is voor wat betreft de gemeente niet de meest wenselijke variant. Maar er valt veel voor te zeggen dat de inwoners met de gekozen oplossing tegemoet zijn gekomen.

De reconstructie van dit deel van de Schiestraat is zo'n half jaar onderwerp van gesprek geweest tussen de direct omwonenden en de gemeente. Op 22 december vorig jaar zonden de bewoners een brief aan de gemeente waarin ze hun bezwaren kenbaar maakten over de herinrichtingsplannen. Dat schrijven leidde tot een aantal contacten tussen de betrokken partijen maar niet tot een oplossing. Er volgden twee klachtbrieven van de woordvoerder van de bewoners.  Daarop volgden weer de nodige contactmomenten maar wederom zonder dat de bewoners zich gerust gesteld voelden dat er iets met hun opmerkingen zou worden gedaan.


In de raadsvergadering van 15 juni van dit jaar werd verantwoordelijk wethouder Dennis Salman opgeroepen om nog een keer met de omwonenden aan tafel te schuiven. Gevraagd werd om de bezwaren nog een keer met hen door te nemen en hopelijk tot een voor alle partijen acceptabele uitkomst te komen. Op 26 juni vond dat overleg plaats. Daarin stonden de gewenste aanpassingen van de omwonenden centraal. Belangrijk voor de bewoners is en was het realiseren van een extra groenstrook voor de woningen met de adressen Schiestraat 17 tot en met 31 met een gevarieerde breedte maar in ieder geval netto 40 centimeter. Ook wilden de bewoners een maximale hoogte van de haag van 70 centimeter waardoor er een visuele barrière gecreëerd zou worden tussen het trottoir voor de woningen en rijbaan.


De aanpassingen die de bewoners wensten op het plan dat de gemeente voor ogen had, vielen bij laatstgenoemde niet direct in goede aarde. Over de groenstrook werd  gesteld dat de minimale breedte te weinig ruimte biedt om de strook zich goed te laten ontwikkelen. De gemeente vreest ook dat voetgangers over de haag gaan heen stappen waardoor er de vertrapping gaat plaatsvinden. Een doorsteek ter hoogte van het pand Schiestraat 25 kan dat wellicht gaan voorkomen.


Een belangrijker punt van zorg vindt de gemeente dat de door de omwonenden voorgestelde aanpassing er voor gaat zorgen dat fietsers het trottoir gaan gebruiken als fietspad. Ook baart de verschuiving van de fietsstrook van de zuidzijde naar de noordzijde zorgen vanwege een ongewenste oversteekbeweging van fietsverkeer dat komt van de scholen in de wijk Boechorst. Dat alles maakt dat de gewenste aanpassingen van de omwonenden niet de voorkeur hebben van de gemeente.


De gemeente heeft niettemin besloten om de wensen van de omwonenden te  honoreren. Wel werd een schriftelijk akkoord van alle betrokken bewoners gevraagd op het nieuwe plan alvorens de gemeente bereid was om definitief groen licht te geven. Op 1 juli waren de handtekeningen van alle inwoners binnen.