De aanleg van het nieuwe voetpad naar de oversteek van de Ketelmeerlaan maakt het voor voetgangers veiliger maar geldt dat ook voor de automobilisten? (Foto: Hans Schuurman).

"Is dat niet gevaarlijk, zo dicht bij de rotonde?"
Laatste update: 3 augustus 2017 om 13:36

LEIDEN - Fietsers op het Werven(fiets)pad keken deze week vreemd op toen ineens alle kastanjebomen ingepakt waren in een houten wambuis.

Die beschermende maatregelen zijn genomen in verband met het paseren van graafmachines die nodig zijn bij de aanleg van het nieuwe voetpad naar de oversteek van de Ketelmeerlaan. De huidige (illegale) looproute over de IJsselmeer wordt daarmee ontmoedigd, aldus de gemeente. Maar brengt deze nieuwe oversteekplaats geen risico's met zich mee, bijvoorbeeld voor kopstaartbotsingen van auto's die van de rotonde afkomen?

Bij alle discussie over de twee rotondes in de Merenwijk hadden de wijkbewoners de aanleg van een voetpad naar de Ketelmeerlaan helemaal over het hoofd gezien. De gemeente legt dit pad aan om groter (oversteek)gevaar te voorkomen. Het nieuwe voetpad leidt van het Wervenfietspad en kronkelt elegant langs de kastanjebomen naar de Ketelmeerlaan om op ongeveer 40 meter afstand van de rotonde tussen de bosschages uit te monden. Er is ook voorzien in een paadje vanaf de Zijldonkflat.


'Is dat echter niet gevaarlijk, zo dicht bij de rotonde?' Als de auto's op de IJsselmeerlaan rechtsaf slaan op de rotonde en ze zien voetgangers langs de weg staan met de bedoeling over te steken, hoe reageren zij dan?  De gemeente kiest ervoor gebruik van de bestaande illegale oversteekplaats over de IJsselmeerlaan te ontmoedigen en de korte-route-zoekers naar de Kopermolen te verleiden de Ketelmeerlaan over te laten steken via het nieuwe voetpad.


Laat zichtbaar
De gemeente: "Het nieuwe voetpad van de Zijldonkflat naar de Zwartemeerlaan is ter vervanging van de huidige looproute die de mensen nu gebruiken tussen de Zijldonkflat en de Milanenhorst met een oversteek over de IJsselmeerlaan. Deze route via de IJsselmeerlaan wordt nu gebruikt voor de looproute naar het winkelcentrum en in mindere mate tussen de flats. De oversteek over de IJsselmeerlaan gaat over de drukste tak van de kruising en is daarmee niet wenselijk. Daarbij komt dat de mensen die oversteken vanuit de Zijldonk kant pas heel laat zichtbaar zijn."


En de gemeente vervolgt: "Bij de nieuwe oversteeklocatie over de Zwartemeerlaan wordt deze gefaciliteerd waarbij de auto's voorrang hebben op de voetgangers. Het groen wordt over grotere lengte gesnoeid zodat voetgangers en automobilisten elkaar tijdig kunnen zien. De oversteek kan ook hier in twee delen worden gemaakt. Deze route is daarmee een heel stuk veiliger voor de voetgangers. Vervolgens ligt er langs de hele Zwartemeerlaan en het te reconstrueren deel van de Ketelmeerlaan een voetpad langs het fietspad richting het winkelcentrum. Het trottoir wordt in standaard 30 x 30 tegels aangelegd. De oversteek wordt aan de kant van de Zijldonkflat voorzien hekjes en een scherpe bocht waardoor deze onaantrekkelijk wordt voor (brom)fietsers."


Het is geen Zebrapad, maar toch, veel automobilisten geven voetgangers vaak onverplicht voorrang. De oude dame met boodschappentas, de moeder met kinderwagen die door de bosschage schemert, de automobilisten staan galant boven op de rem. Op dat moment komt de auto, die zich bevrijd voelt van de ronde hindernis en weer lekker gas geeft, wellicht achterop rijden. Een garantie voor ongelukken dus? We gaan het zien....