Namens het gemeentebestuur kwam locoburgemeester Krijn van der Spijk de eeuweling feliciteren (Foto: Jan Bouw).

Cor Meijvogel-Twigt viert honderdste verjaardag
Laatste update: 10 augustus 2017 om 14:49

KATWIJK - Op 5 augustus was het een eeuw geleden geleden dat Cor Twigt geboren is.

Namens het gemeentebestuur kwam maandagmorgen locoburgemeester Krijn van der Spijk de eeuweling in haar appartement in het Gasthuishof gelukwensen met het bereiken van deze bijzondere mijlpaal.

De eeuweling is weduwe van Arie Meijvogel, beiden zijn geboren Katwijkers. Uit hun huwelijk zijn zes kinderen geboren. Cor Meijvogel-Twigt heeft het in haar veel bewogen leven bijzonder moeilijk gehad. Haar echtgenoot is al 41 jaar geleden overleden, terwijl er van haar zes kinderen nog slechts een in leven is. Wel is zij in het gelukkige bezit van vijftien kleinkinderen, achtendertig achterkleinkinderen en twee achter-achter kleinkinderen. Vijf generaties dus. Regelmatig komen zij bij haar op bezoek.


Het huwelijk is destijds gesloten in het gemeentehuis van Katwijk en gevierd in het 'Zaaltje van Planje'. Na hun huwelijk hebben zij in de 'Groene Pannen' gewoond, de Elleboogsteeg en de Varkevisserstraat. Nu woont zij al weer 21 jaar in het Gasthuishof. Sinds kort worden daar ook de maaltijden bezorgd. Arie Meijvogel is metselaar geweest. Zij heeft voor haar huwelijk in de huishouding gewerkt. Daarna had zij haar handen vol aan haar eigen gezin.


Op de vraag wat het geheim is van honderd jaar worden zegt zij: "Rustig doorgaan en je niet al te druk maken". Als hoogtepunt in haar huwelijk noemt zij naast de geboorte van haar kinderen de opmerking van een van haar kinderen, die toen hij zag dat zij erg verdrietig was na het overlijden van zijn vierjarig broertje: "U bent zo verdrietig. Was ik maar dood gegaan". Zo'n bijzonder medeleven is haar altijd bijgebleven.


Wandelen gaat helaas niet meer. Zij komt dus vrijwel niet buiten de deur. Ook haar gezichtsvermogen laat te wensen over, waardoor zij eigenlijk niets meer kan. Begrijpelijk dat zij zegt op de vraag of zij honderdeneen wil worden: "Nee liever niet. Het is zo mooi geweest".


De verjaardag is in familiekring in haar woning in het Gasthuishof gevierd.