De schrijnkast met de overblijfselen van Jeroen neemt een centrale plaats in tijdens de vieringen in het jubileumjaar Jeroen125 (Foto: pr/Cor Vink).

Jubileumviering moet Jeroen dichter bij Noordwijker brengen
Laatste update: 10 augustus 2017 om 15:24

NOORDWIJK - Dit jaar viert Noordwijk - en het in het bijzonder de RK Sint-Jeroenskerk - een bijzonder jubileum.

Honderdvijfentwintig jaar geleden, in 1892, kreeg Noordwijk voor de tweede maal in de geschiedenis het predikaat 'bedevaartplaats'. Dit bracht rond de naamdag van de heilige Jeroen (17 augustus), de eerste pastoor van Noordwijk, vele Jeroenvereerders uit de wijde omtrek naar Noordwijk. Tot aan de jaren 60 in de vorige eeuw liep half augustus het dorp hier voor vol. Tegenwoordig is dat wat minder, maar nog steeds zijn er activiteiten die Jeroen in Noordwijk levendig houden. Speciaal in dit jubileumjaar 2017.

Pastor Theo Blokland van de parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee licht toe: "Met de viering van dit jubileum willen wij Jeroen weer een beetje dichter bij de Noordwijker brengen. Voor velen is Jeroen niet meer dan een naam van een straat of een plein. Of van de twee kerken die Noordwijk-Binnen rijk is: de Oude Jeroenskerk en de R.K. Sint-Jeroenskerk. En dat is overigens niet voor niets. Jeroen heeft in de negende eeuw de basis gelegd voor de (geloofs)gemeenschap Noordwijk."


Inmiddels is er reeds een aantal drukbezochte activiteiten achter de rug.  Zoals de presentatie van het reisboek van Daniël Tavenier, 'In de voetsporen van Jeroen', dat in het najaar herhaald zal worden. "Ook de oudsten in het dorp, die zich de vroegere processies nog kunnen herinneren, hebben wij betrokken met een feestelijke dag", aldus Blokland. "Het korenfestival in juni trok twee dagen lang een goedbezochte kerk als concertzaal. Ook is een groep op reis geweest naar Ierland, waar men gesnoven heeft aan de cultuur en roots van Jeroen. Maar de maand augustus is natuurlijk de maand van Jeroen. Op 17 augustus herdenken wij traditioneel de sterfdag van onze patroon."


Calorama
Blokland: "Het Landgoed Calorama speelt een belangrijke plaats in de legende rondom de patroon van Noordwijk. Op het centraal gelegen Jeroensveld, dat vroeger "martelveld" werd genoemd is Jeroen in 856 omgebracht door de Noormannen. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werden hier de processies beëindigd, die plaatsvonden rond 17 augustus. Het is heel bijzonder dat wij juist dit jubileumjaar het Jeroensveld weer mogen betreden. Om te beginnen al begin vorig maand, toen wij op het Jeroensveld een jeugdviering hadden waar het verhaal van Jeroen werd verteld voor en door kinderen.

Op donderdag 17 augustus zullen wij met een delegatie broeders Benedictijnen van de Abdij van Egmond een bezoek brengen aan het Jeroensveld. Met de Adelbertusabdij van Egmond hebben wij een bijzondere band. De abdij,  genoemd naar een tijdgenoot van Jeroen, Sint Adelbert, heeft zich tijdens de Reformatie ontfermd over de relieken van Jeroen. Deze zijn in 1892 weer teruggekomen naar Noordwijk in de huidige schrijnkast, die is geplaatst in het Jeroensaltaar. Na het bezoek, dat een privé-karakter heeft, zullen wij gezamenlijk om 17.00 uur de eucharistie vieren, waarvoor iedereen van hartelijk welkom is. Na afloop is er een ontmoeting met de monniken."


Jeroensommegang
Blokland vervolgt: "Op de zondag erna, 20 augustus, lopen wij de traditionele Jeroensommegang. In navolging van de processies maken wij op de vroege zondagmorgen een rondgang door Noordwijk-Binnen, waarbij de vijf Heilige Bruggen zullen worden aangedaan. Deze bruggen waren in vroeger tijden de officiële ingang van het dorp. Half juni hebben deze bruggen, die niet meer zichtbaar zijn, een officiële markering gekregen met een ANWB informatiebordje. De Jeroensommegang zal dit jaar ook een bijzondere dimensie hebben. Zoals de processies deden, zullen wij tijdens deze Jeroensommegang ook het Landgoed Calorama aandoen en het oude martelveld bezoeken.

De Jeroensommegang start daarom ook extra vroeg dit jaar, al om 08.00 uur op het Lindenplein.  Het officiële Sint-Jeroensfeest vieren wij op zondag 3 september, waar velen (oud-) Noordwijkers op afkomen. Na afloop van de eucharistieviering die morgen is er een traditioneel pleinfeest, waarvoor wij dit jaar de pretband 'Kleintje Pils' hebben uitgenodigd. Iedereen is van harte welkom."


Het jubileumjaar Jeroen125 duurtnog  tot 7 november.  Alle jubileumevenementen zijn te vinden op de speciale jubileumwebsite en de facebookpagina Jeroen125.

Meer info: http://www.jeroen125.nl